Γραφείο Εργασίας & Συμβουλευτικής

Εργασία - Απασχόληση

Γραφείο Εργασίας

Το MILLENNIUM Education Centre είναι στο στάδιο υλοποίησης μιας νέας καινοτόμου υπηρεσίας, του Γραφείου Εργασίας.

Η νέα μας αυτή υπηρεσία προκύπτει από την συνεχόμενη προσπάθειά του MILLENNIUM Education Centre να βοηθήσει, να υποστηρίξει και να οδηγήσει σε σωστές επιλογές, όλους όσοι αναζητούν θέσεις εργασίας.

Χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές αναδεικνύουμε τα προσόντα καθενός που αναζητά εργασία, συντάσσοντας σωστά και περιεκτικά Βιογραφικά Σημειώματα (CV), παρέχοντας συμβουλές για ουσιαστικές απαντήσεις σε συνεντευξεις εργασίας και παρέχοντας συμβουλευτικη υποστήριξη στην  παραγωγική  διαχείριση του χρόνου σε ανέργους.

Πολύ σύντομα η υπηρεσία αυτή θα είναι σε λειτουργία για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ανέργων και υποψηφίων εργαζόμενων για την ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, αλλά και όλόκληρης της Ελλάδος.