Αρτοποιΐα (Ταχύρυθμο σεμινάριο)

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ
Διάρκεια σπουδών: 6 μήνες
Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Φόρμα επικοινωνίας – ραντεβού για σπουδές

Όνομα (απαραίτητο)

Επώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο

Ειδικότητα

Ημερομηνία ραντεβού

Ώρα ραντεβού

Το μήνυμά σας