ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION

Νέα - Ανακοινώσεις

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο κομμωτικής που διοργάνωσε το κέντρο δια βίου μάθησης Millennium Education Centre.

 Το σεμινάριο έγινε με την υποστήριξη της GOLDWELL σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Βορείου Ελλάδος, κ.  Διονύση Μπιρμπίλη και την αρωγή της καθηγήτριας του Millennium Education Centre κ.  Καπετανοπούλου Τάνιας.

Το σεμινάριο απαρτιζόταν από 2 ενότητες, α) το θεωρΗτικό κομμάτι, που περιείχε θεωρία βαφής και κανόνες χρωματομετρίας και β) το πρακτικό κομμάτι (workshop) όπου έγινε εφαρμογή χρωμάτων (κόκκινων, χάλκινων και ξανθών).

Το σεμινάριο απευθυνόταν στους σπουδαστές και των τριών (3) εξαμήνων, όπου και ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της κομμωτικής.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ MILLENNIUM EDUCATION