Ημερίδα του Job Carrier με θέμα την πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων

Νέα - Ανακοινώσεις

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου στις 12:00 μ.μ.

Το Job Carrier, το πρώτο γραφείο Πρακτικής Άσκησης & Συμβουλευτικής στη Χαλκιδική διοργανώνει  Ημερίδα με θέμα: «Η Πιστοποίηση όχι μόνο ως διεργασία αποτίμησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αλλά και ως αναγνώριση της επαρκούς κατοχής επαγγελματικών προσόντων.»

Η ημερίδα θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Millennium Education Centre, Αγ. Γεωργίου 14, Ν. Μουδανιά, το μοναδικό επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποιήσεων ACTA στη Χαλκιδική. Ο κ. Ιωάννης Ανδρονικίδης, διευθύνων σύμβουλος της ACTA, θα εξηγήσει τη σημασία της πιστοποίησης των σπουδών και την επάρκειά της στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Η ACTA, Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνεργάτης του Millennium Education Centre και του Job Carrier, παρέχει πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων Ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.