Πιστοποιήσεις

Ποιστοποίηση ACTA
ACTAΗ ACTA είναι φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, που ίδρυσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι να παρέχει πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων Ανθρώπινου δυμανικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σεβόμενη το κύρος και το όνομα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η κατοχή και επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στην σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ικανότητας ενός ατόμου να ενατχθεί αλλά και να παραμείνει στην αγορά εργασίας.

Με συνέπεια και σεβασμό στις σύγχρονες ανάγκες πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού το MILLENNIUM Education Centre υπό των υπηρεσιών της ACTA αναπτύσσει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον στην κοινωνία της γνώσης, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

 

Πιστοποίηση ECDL

ECDLΤο ECDL είναι το Νο.1 πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών. Είναι το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο μέτρησης!

Μόνο το ECDL συνδυάζει ταυτόχρονα:

Την Αναγνώριση ως απαραίτητο προσόν, από τις ελληνικές εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα. Περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων 4 μεγάλες τράπεζες, 15 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, 40 εταιρείες παροχής υπηρεσιών, 27 εκπαιδευτικοί οργανισμοί, 5 φαρμακευτικές, 6 διαφημιστικές, 4 εταιρείες μόδας καθώς επίσης πολυεθνικές, ναυτιλιακές, δικηγορικά γραφεία, εμπορικές επιχειρήσεις κ.α. δημοσίευσαν πάνω από 1000 αγγελίες και ζητούσαν την ύπαρξη πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ σύμφωνα με το πρότυπο ECDL

Την Αναγνώριση από Υπουργεία, Κρατικούς Φορείς και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε 148 χώρες, όπως το Υπουργείο Παιδείας στην Ιταλία, τα Υπουργεία Παιδείας, Εθνικής Αμύνης, Υγείας και Εργασίας στην Μεγάλη Βρετανία, το Υπουργείο Παιδείας στην Τουρκία και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, όπως HSBC, Opel, 3M, ΙΚΕΑ, Barclay, Unilever, Manpower, Harrods στην Μ. Βρετανία, Tetrapak, Volvo, Ericsson στη Σουηδία, Dunlop, Volkswagen Group SA στην Ν. Αφρική, Dupont, Guinness στην Ιρλανδία, Hellenic Bank στην Κύπρο, Alcatel SEL στη Γερμανία, BMW, Siemens στην Αυστρία, IBM στην Αμερική, Nokia στη Φινλανδία, Philips Electronics, Sharp στην Αυστραλία, Renault στη Γαλλία κ.α.

Την Αναγνώριση από το Ελληνικό Δημόσιο και το Α.Σ.Ε.Π. ως έγκυρο πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων Η/Υ.