Οικονομία & διοίκηση

Image

Λογιστική


Οι απόφοιτοι, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, μπορούν να απασχοληθούν σε μηχανογραφημένα λογιστήρια οικονομικών μονάδων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας της κοινωνικής ασφάλισης.

Ανάλυση προγράμματος

Image

Διοίκηση επιχειρήσεων


Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή βασικών και γενικών γνώσεων που αφορούν στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ενδιαφερομένων σχετικά με τoν Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων και αρχές Marketing – Management. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να ανακαλύψει όλα όσα αφορούν τον τομέα της Οικονομίας και Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Ανάλυση προγράμματος

Image

Social Media Marketing


Tο πρόγραμμα έχει σκοπό να παρέχει την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για την εφαρμογή των νέων εργαλείων σχεδιασμού και υλοποίησης της προβολής και της διαφήμισης της επιχείρησής σας μέσω του Διαδικτύου και ειδικότερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάλυση προγράμματος

Image

Τεχνικές διοίκησης προσωπικού


Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ή Διοίκηση Προσωπικού αποτελεί επιστημονικό κλάδο της Διοίκησης των επιχειρήσεων. Μελετά και ερευνά όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μιας επιχείρησης (ή ενός οργανισμού). Σκοπός της είναι να εξασφαλίζει σε κάθε στιγμή τους κατάλληλους ανθρώπους από άποψη ποιότητας και ποσότητας που έχει ανάγκη η επιχείρηση (ή ο οργανισμός) καθώς και την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση αυτών. Η Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων αποτελεί μια σημαντική επιχειρησιακή λειτουργία, αφού οι άνθρωποι αποτελούν τον πιο σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας κάθε οργανωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας.

Ανάλυση προγράμματος

Image

Γραμματέας – Βοηθός Διοίκησης


Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και τις δεξιότητων που αποκτούν οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, ώστε να είναι ικανοί να υποστηρίξουν τόσο τη διοικητική, όσο και την γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, ώστε να εντοπίζουν και να λύνουν οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα μιας επιχείρησης. Αποτελεί πρόσωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης για τα διευθυντικά στελέχη με τα οποία συνεργάζεται και είναι το στέλεχος που έχει τη δυνατότητα να εργάζεται αυτόνομα και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης.

Ανάλυση προγράμματος