Σεμινάρια κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας

Σεμινάρια κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 294/88, οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους (πίνακας 1). Τα προσόντα του Τεχνικού Ασφάλειας καθορίζονται από την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση καθώς επίσης και των αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτήν.

Στην πρώτη (Α) κατηγορία επικινδυνότητας μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας ορισμένες ειδικότητες Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. ανάλογα με τον οικονομικό κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση (πίνακας 2) καθώς επίσης και των αριθμό των εργαζομένων (πίνακας 3). Η υποχρεωτική κατάρτιση των Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. για τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου από την κτήση διπλώματος ή πτυχίου είναι ελάχιστης διάρκειας εκατό (100) ωρών (Ν.3144/03 άρθρο 9), ενώ η προαιρετική κατάρτιση των προαναφερόμενων Τεχνικών Ασφάλειας (ΠΔ 17/96 άρθρο 6, Ν.1568/1985 άρθρο 13) είναι ελάχιστης διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών (Y.A.131784/03).

Στη δεύτερη (Β) κατηγορία επικινδυνότητας μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας και ο ίδιος ο εργοδότης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις (Β κατηγορία) που αφορούν στο επίπεδο γνώσεων του εργοδότη και στο συνολικό αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρησή του. Η υποχρεωτική κατάρτιση των προαναφερθέντων εργοδοτών που μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικών Ασφάλειας είναι ελάχιστης διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών (Y.A.133225/04).

Στην τρίτη (Γ) κατηγορία επικινδυνότητας μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας και ο ίδιος ο εργοδότης υπό ορισμένες προϋποθέσεις (Γ κατηγορία) που αφορούν στον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρησή του.

Η υποχρεωτική κατάρτιση των προαναφερθέντων εργοδοτών που μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικών Ασφάλειας είναι ελάχιστης διάρκειας δέκα (10) ή πέντε (5) ωρών (Y.A.133224/04).

Τα προγράμματα κατάρτισης Τεχνικών Ασφάλειας που υλοποιεί το MILLENNIUM Education Centre στα Νέα Μουδανιά είναι:

  • Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., διάρκειας εκατό (100) ωρών
  • Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών
  • Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διάρκειας εκατό (100) ωρών
  • Τεχνικών Ασφάλειας εργοδοτών (και εργαζομένων) Β κατηγορίας διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών
  • Τεχνικών Ασφάλειας εργοδοτών Γ κατηγορίας διάρκειας δέκα (10) ωρών
  • Εξειδικευμένα σεμινάρια θεματικών ενοτήτων για Τεχνικούς Ασφάλειας
  • Γραπτή Εκτίμηση του Κινδύνου διάρκειας είκοσι (20) ωρών
  • Πυρασφάλεια διάρκειας είκοσι (20) ωρών
  • Μέσα Ατομικής Προστασίας διάρκειας δέκα (10) ωρών
  • Πρώτες Βοήθειες διάρκειας δέκα (10) ωρών

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο MILLENNIUM Education Centre στα Νέα Μουδανιά.

Τηλ.: 23730 22192
Fax: 700 700 0900
E-mail: info@millennium.edu.gr

 

Εκδήλωσε κι εσύ το ενδιαφέρον σου σήμερα για το σεμινάριο επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Όνομα (απαραίτητο)

Επώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο

Το μήνυμά σας

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *