Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25

Νέα - Ανακοινώσεις, Σεμινάρια

Το Κε.Δι.Βι.Μ2 MILLENNIUM EDUCATION CENTRE, διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 25 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-25 – έτους 2016,  με τις παρακάτω θεματολογίες:

 

 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΛΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΛΠ)
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ON-LINE MARKETING ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ
 • ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά εκπαιδευτική ώρα (συνολικά 160 €) και θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,24% ενώ, ο ίδιος εργαζόμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός προγράμματος επιμόρφωσης.

Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες:

 •  Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ
 •  Έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους   εργαζόμενους το έτος 2015
 •  Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζομένους

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ που προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 άτομα:

 •  των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών
 •  των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
 •  το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%)

Ολοι οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα, έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν, από τον φορέα πιστοποιήσεων του Αριστοτελείου πανεπιστημίου ACTA.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, και η διάρκειά τους θα είναι τριάντα (32) ώρες το καθένα. 8 ημέρες με ημερήσια παρακολούθηση τρείς ώρες και 15 λεπτά, και θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένες αίθουσες  κατά τόπους σε όλη τη Χαλκιδική.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την  έντυπη αίτηση της επιχείρησης σας  εδώ.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την  έντυπη αίτηση του καταρττιζόμενου  εδώ.

Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι ως 9/9/2016.

Για περισσότερες διευκρινίσεις και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε
στα τηλέφωνα: 23730 22192, 23730 26739, 2373 200000

Αποστολή Αιτήσεων Συμμετοχής με fax στο 2373 200085 ή με e-mail: info@millennium.edu.gr