Νέα Στρατηγική Συνεργασία του Millennium Education Centre με την Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής

Νέα - Ανακοινώσεις

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΧαλκιδικήςMillennium Education Centre, είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚεΔιΒιΜ επιπέδου 2 από τον φορέα του Υπουργείου Παιδείας ΕΟΠΠΕΠ.

Παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες τα τελευταία 10 χρόνια με έδρα τη Χαλκιδική, και παρουσία στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Ροδόπης.

Σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής,  συνδιαμορφώνει προγράμματα σπουδών σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ξενοδοχείου και αναλαμβάνει την εκπαίδευση υπαλλήλων και στελεχών του, ανταποκρινόμενο στις συνεχείς εξελίξεις στον κλάδο του τουρισμού, με στόχο την ικανοποίηση των πελατών.

Η Ένωση Ξενοδοχείων, συμμετέχει ως κοινωνικός εταίρος στην επιτροπή αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων του φορέα πιστοποίησης ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), παρέχοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους, να λάβουν πιστοποίηση, απαραίτητο εφόδιο για την αγορά εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην μοριοδότηση για την νέα κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά.

Το Millennium Education Centre παρέστει στην ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής και παρουσίασε στα μέλη του τα προγράμματα σπουδών και τα οφέλη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην αξιολόγηση των ξενοδοχείων και των λοιπών τουιρστικών μονάδων.

20160124_112555

20160124_112709