Σεμινάρια Αγροτών

Image

Πιστοποίηση αγροτών στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων


Το Millennium Education Centre στα Νέα Μουδανιά αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών ορθολογικής χρήσης καθώς και την διευθέτηση των διαδικασιών για την αλλαγή χρηστών ανάμεσα σε άτομα που έχουν σχέση Α βαθμού συγγένειας με τον επικεφαλή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Ανάλυση σεμιναρίου

Image

Σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία δημιουργίας βιώσιμων και αειφορικών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων


Ο Αγροδιατροφικός Τομέας στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης με θετικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους που ασχολούνται ή/και θέλουν να ασχοληθούν με την παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα.

Ανάλυση σεμιναρίου

Image

Σχεδιασμός εξαγωγικών δράσεων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων


Ο Αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις αλλά και καλείται να αξιοποιήσει και τις προοπτικές που αδιαμφισβήτητα υφίστανται. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται η ύπαρξη ενός καλά σχεδιασμένου συστήματος το οποίο θα είναι διαμορφωμένο με μία προσέγγιση βασισμένη στην κοινή λογική αλλά και στο στρατηγικό σχεδιασμό σε αντίθεση μ’ αυτό που γινόταν μέχρι τώρα και το οποίο ήταν στοχευμένο μόνο στην αξία και το κέρδος.

Ανάλυση σεμιναρίου

Image

Branding, marketing & digital marketing αγροδιατροφικών επιχειρήσεων


Ο Αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις αλλά και καλείται να αξιοποιήσει και τις προοπτικές που αδιαμφισβήτητα υφίστανται. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται η ύπαρξη ενός καλά σχεδιασμένου συστήματος το οποίο θα είναι διαμορφωμένο με μία προσέγγιση βασισμένη στην κοινή λογική αλλά και στο στρατηγικό σχεδιασμό σε αντίθεση μ’ αυτό που γινόταν μέχρι τώρα και το οποίο ήταν στοχευμένο μόνο στην αξία και το κέρδος.

Ανάλυση σεμιναρίου

Image

Η αγροδιατροφική επιχείρηση στο διαδίκτυο: Δημιουργία ιστοσελίδας, δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος & παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα


Ζούμε στην ψηφιακή εποχή, στην εποχή της «προσοχής» αλλά και στην εποχή των Big Data. Όμως ζούμε και στην εποχή κατά την οποία η λογική της B2C-Business to Consumer ή/και Β2B-Business to Business προώθησης των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών θεωρείται ξεπερασμένη. Το μέλλον βρίσκεται στο H2H-Human to Human Marketing, Μάρκετινγκ από Άνθρωπο σε Άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία κάθε αγροδιατροφικής επιχείρησης εξαρτάται από το πόσο καλά καταλαβαίνει την πελατειακή της βάση αλλά και από το πόσο καλά κατανοεί και χρησιμοποιεί τα σύγχρονα εργαλεία του Διαδικτυακού Μάρκετινγκ-Digital Marketing.

Ανάλυση σεμιναρίου