Τεχνικός λογισμικού Η/Υ

Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Προγράμματα Σπουδών

[color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#666666′]Διάρκεια σπουδών: 18 μήνες[/color-box] [color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#ff0057′]Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)[/color-box] Φόρμα επικοινωνίας – ραντεβού για σπουδές

Τεχνικός δικτύων & τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών

Προγράμματα Σπουδών

[color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#666666′]Διάρκεια σπουδών: 18 μήνες[/color-box] [color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#ff0057′]Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)[/color-box] Φόρμα επικοινωνίας – ραντεβού για σπουδές

Διοίκηση επισιτιστικών μονάδων

Διοίκηση Επισιτιστικών Μονάδων

Προγράμματα Σπουδών

[color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#666666′]Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες[/color-box] [color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#ff0057′]Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)[/color-box] Φόρμα επικοινωνίας – ραντεβού για σπουδές

Διοίκηση τουριστικών μονάδων

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Προγράμματα Σπουδών

[color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#666666′]Διάρκεια σπουδών: 18 μήνες[/color-box] [color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#ff0057′]Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)[/color-box] Φόρμα επικοινωνίας – ραντεβού για σπουδές

Επιμέλεια ψυχαγωγικών προγραμμάτων (animateur)

Επιμέλεια Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων (Animateur)

Προγράμματα Σπουδών

[color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#666666′]Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες[/color-box] [color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#ff0057′]Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)[/color-box] Φόρμα επικοινωνίας – ραντεβού για σπουδές

Ειδικός εφαρμογών μασάζ

Ειδικός Εφαρμογών Μασάζ

Προγράμματα Σπουδών

[color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#666666′]Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες[/color-box] [color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#ff0057′]Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)[/color-box] Φόρμα επικοινωνίας – ραντεβού για σπουδές

Make up artist

Make Up Artist

Προγράμματα Σπουδών

[color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#666666′]Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες[/color-box] [color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#ff0057′]Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)[/color-box] Φόρμα επικοινωνίας – ραντεβού για σπουδές

Ειδικός εφαρμογών Spa

Ειδικός Εφαρμογών Spa

Προγράμματα Σπουδών

[color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#666666′]Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες[/color-box] [color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#ff0057′]Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)[/color-box] Φόρμα επικοινωνίας – ραντεβού για σπουδές

Γενική αισθητική

Γενική Αισθητική

Προγράμματα Σπουδών

[color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#666666′]Διάρκεια σπουδών: 18 μήνες[/color-box] [color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#ff0057′]Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)[/color-box] Φόρμα επικοινωνίας – ραντεβού για σπουδές

Κομμωτική

Κομμωτική

Προγράμματα Σπουδών

[color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#666666′]Διάρκεια σπουδών: 18 μήνες[/color-box] [color-box color=’#ffffff’ customcolorpicker=’#ff0057′]Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)[/color-box] Φόρμα επικοινωνίας – ραντεβού για σπουδές