Προετοιμασία και Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Millennium Education Centre

Νέα - Ανακοινώσεις

Η πρώτη εξεταστική πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων ανακοινώθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. . Προετοιμαστείτε σωστά για την εξέταση σας. Έναρξη τμημάτων τον Οκτώβριο.

Όσοι εκπαιδευτές ενηλίκων ανήκουν στο Εισαγωγικό Μητρώο ή διαθέτουν αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία σε προγράμματα ενηλίκων τουλάχιστον 150 ωρών και επιθυμούν την ένταξη τους στο μητρώο πιστοποιημένων Εκπαιδευτών ενηλίκων, έχουν κληθεί να συμμετέχουν σε διαδικασία γραπτών αλλά και προφορικών εξετάσεων-παρουσιάσεων μικροδιδασκαλιών και συνεντεύξεων.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ MILLENNIUM EDUCATION CENTRE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΑΣ

Η Millennium Education Centre διαθέτει την τεχνογνωσία και τις απαραίτητες πιστοποιημένες εγκαταστάσεις από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και καινοτομεί ως το πρώτο Εκπαιδευτικό κέντρο στο Νομό Χαλκιδικής, υλοποιώντας προγράμματα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Διαμορφώσαμε ένα πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις διάρκειας 55 ωρών.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας προσφέρεται με φυσική παρακολούθηση στις εγκαταστάσεις της Millennium Education Centre.

Τα μαθήματα γίνονται τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Έναρξη τμημάτων 8/10 έως 27/11. Δυνατότητα εγγραφής έως και Παρασκευή 7/10/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις ημερομηνίες και την ύλη των εξετάσεων πατήστε εδώ.

Για αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο πατήστε εδώ.