Farm inc, όπως μάρκετινγκ, για μικρούς αγρότες

Farm inc, όπως μάρκετινγκ, για μικρούς αγρότες

Agro Academy News, Νέα - Ανακοινώσεις

Για το έργο farm inc, το οποίο διαμόρφωσε «πακέτο» αυτοεκπαίδευσης αγροτών μικρών εκμεταλλεύσεων σε συνεργασία φορέων από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η COPA COGECA, η ανώτατη δομή αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και αγροτικών συνεταιρισμών, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν οι Νέοι Αγρότες της Χαλκιδικής.

Στην φιλοξενία της εκδήλωσης προσέτρεξε το Millennium Education Centre, με την AGRO academy (Νέα Μουδανιά, 23730 22192) προσφέροντας όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και μέσα για την σωστή παρουσίαση του farm inc, ώστε με επιλεγμένους συνεργαζόμενους αγρότες να γίνει μια πρώτη μέση αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις των συμμετεχόντων.

Είναι ιδιαίτερη η τιμή, ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση ενός τόσο σημαντικού έργου, που στην Ελλάδα χειρίσθηκε η ΜΙΛΗΤΟΣ ΑΕ, θα γίνει από τους πεπειραμένους αγρότες της Χαλκιδικής, οι οποίοι συνδέονται με την AGROacademy του Millenium και τους νέους της Ένωσης Νέων Αγροτών Χαλκιδικής.

Το ευρωπαϊκό έργο Farm inc., συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφορά σε εκπαίδευση στο marketing & branding αγροτικών προϊόντων. Το έργο είναι 2ετές, με κοινοπραξία που απαρτίζεται από εταίρους από Ελλάδα, Λετονία, Κύπρο, & Ιταλία, και ολοκληρώνεται το Σεπ 2015 (www.farminc.eu.)

Το βασικό προϊόν του έργου είναι μία διαδικτυακή και διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία βασίζεται σε προηγούμενη βέλτιστη πρακτική (εκπαιδευτική πλατφόρμα), αλλά προσθέτει νέα κεφάλαια που δίνουν έμφαση στο branding και στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων (Κεφάλαια 5 & 6). Το υλικό διαμορφώνεται το τρέχον διάστημα και απαρτίζεται στο σύνολο από έξη Κεφάλαια:

Κεφάλαιο 1: Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ (Module 1: What is marketing?)
Κεφάλαιο 2: Ένα καλό σχέδιο Μάρκετινγκ (Module 2: A good marketing plan)
Κεφάλαιο 3: Απευθείας πώληση (Module 3: Farmers’ Markets)
Κεφάλαιο 4: Ποιότητα (Module 4: Quality)
Κεφάλαιο 5: Η δύναμη του τοπικού σήματος (Module 5: The strength of a Brand)
Κεφάλαιο 6: Εξαγωγές (Module 6: Selling abroad) – έμφαση στις εξαγωγές

Το σημαντικότερο στον σημερινό επιχειρηματία είναι να μπορεί να «πουλά». Αν πουλά, δηλαδή έχει εισπράξεις που παίρνει από τον καταναλωτή, ΜΠΡΑΒΟ του. Αν μπορεί και να παράγει, ο ίδιος, αυτό που πουλά, τότε δύο φορές Μπράβο του. Αν μόνο παράγει, έχει πραγματικό πρόβλημα, διότι δεν έχει εισροές-έσοδα, και σαν επιχείρηση θα χρεοκοπήσει αμέσως.

Ο αγρότης είναι επιχειρηματίας εξ ορισμού. Διότι επιχειρηματίας είναι αυτός που ΘΕΛΕΙ να δράσει με μεγάλες αβεβαιότητας. Και ο αγρότης δρα με μεγάλες αβεβαιότητες, διότι οι συμβάσεις που κάνει με τον Θεό για τον καιρό και για άλλες παραγωγικές παραμέτρους, δεν τηρούνται μονομερώς, από μέρους Του, με βροχές, ή ξηρασίες, ή χαλάζια, ή άλλες απρόβλεπτες συνθήκες, και μεγάλους κινδύνους.

Ο αγρότης παράγει πλούτο, παράγει «αξίες», από την φύση, Είναι ο μόνος που παράγει πραγματικό πλούτο. Πολλοί άλλοι παράγουν και προσθέτουν υπεραξίες. Η ψαλίδα τιμών παραγωγού, προς τιμές καταναλωτή, σήμερα στην Ελλάδα φθάνει 5 έως και 8 φορές, δηλαδή 300%-700% υπερβάλλουσα τιμή.

Το σημαντικότερο, ακόμα και από το κόστος παραγωγής, είναι η ανάγκη: ο αγρότης να εισπράξει μέρος της υπεραξίας, πού σήμερα αξιοποιούν διάφοροι, στην πορεία του αγροδιατροφικού προϊόντος από το χωράφι, ή από τον στάβλο, προς το ράφι. Ο αγρότης συνδέοντας την τοπική φημισμένη παραγωγή του με τον τοπικό πολιτισμό (τοπικές συνταγές) θα μπορούσε να διαθέτει τα τοπικά του προϊόντα στους καταναλωτές που έρχονται στο χωράφι ή στο εργαστήριό του (Αγροτουρισμός).

Ο αγρότης θα μπορούσε να συνεννοηθεί με άλλους παραγωγούς και να δημιουργήσουν τοπική αγορά-Farmers Market, μόνο για αγρότες-παραγωγούς.
Μια ομάδα αγροτών θα μπορούσε να συνεργασθεί με μια ομάδα καταναλωτών και να τους προμηθεύουν τακτικά εποχιακά αγροτικά προϊόντα, όπως είναι το σύστημα Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας (CSA-Community Supported Agriculture).

Ο αγρότης θα μπορούσε να συνδεθεί με τους τοπικούς παράγοντες σε μια Τοπική Εφοδιαστική Αλυσίδα
Όλες οι πιθανές αγροδιατροφικές αλυσίδες, προϋποθέτουν την χρήση βασικών γνώσεων της αγοράς (marketing) και δεξιότητες συλλογικής δράσης. Ιδιαίτερα για μικρούς αγρότες, ιδιοκτήτες μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, είναι απαραίτητες οι βασικές γνώσεις μάρκετινγκ, και μάλιστα η προσέγγισή τους με συστήματα αυτομόρφωσης, ή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης (Life Long Learning). Οι πραγματικές οργανώσεις κατοίκων υπαίθρου θα μπορούσαν να είναι οι καλύτεροι διευκολυντές μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων, όπως το Farm inc.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

[huge_it_gallery id=»10″]