Διεξαγωγή Εξετάσεων Πιστοποίησης A.C.T.A. (Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ) στο Millennium Education Centre

Νέα - Ανακοινώσεις

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 διεξήχθησαν με μεγάλη επιτυχία οι Εξετάσεις Πιστοποίησης της A.C.T.A. ( Τεχνοβλαστός του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ), στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Μόναδικου Επίσημου Εξεταστικού Κέντρου Της, στο Νομο Χαλκιδικής, Millennium Education Centre, στα Ν. Μουδανιά.

Στις εξετάσεις συμμετείχαν τελειόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων του M.E.C., καθώς και εργαζόμενοι που συμμετείχαν σε  κύκλους ταχύρυθμων εξειδικευμένων σεμιναρίων ή προγραμμάτων που διοργανώνει το M.E.C. καθ’όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς.

Οι Συμμετέχοντες εξετάστηκαν στις ακόλουθες Ειδικότητες:

  • Επαγγελματίες Μάγειρες
  • Βοηθοί Μάγειρες
  • Επαγγελματίες Ζαχαροπλάστες
  • Βοηθοί Ζαχαροπλάστες
  • Βοηθοί Αρτοποιού
  • Γενικής Αισθητικής
  • Κομμωτικής
  • Διοίκησης Τουριστικών Μονάδων
  • Οροφοκομίας – Λινοθήκης
  • Αισθητικής Άκρων

Λίγα λόγια για την Α.C.T.A.

Η ACTA από την αρχή της πορείας της στο χώρο της Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, δεσμεύτηκε να πορευτεί έχοντας ως κεντρικό άξονα της εταιρικής της κουλτούρας και των στρατηγικών της στόχων την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 μέσα από το οποίο:

Η ACTA πληρώντας τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, με την από 03/09/2009 απόφαση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), αρμόδια δυνάμει του ν.3066/2002 Εθνική Αρχή εποπτευόμενη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Αριθμό Πιστοποιητικού 594, αποτελεί Διαπιστευμένο Φορέα του Ε.ΣΥ.Δ.( Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης)

Συνεπώς, η ACTA φέρει την ιδιότητα του Διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων, και ασκεί τις συγκεκριμένες δραστηριότητες με τεκμηριωμένη επάρκεια και αμεροληψία, κατοχυρώνοντας την αξιοπιστία της πιστοποίησης προσώπων.

Παράλληλα, καθιστά Αναγνωρίσιμα και Αποδεκτά τα Διαπιστευμένα Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την ACTA, από όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες μέλη της EA (European co-operation for Accreditation).

Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία και Καλά Αποτελέσματα σε όλους/ες !

Millennium Education Centre

Σπουδές & Εργασία στον Τόπο σου!

Προχωράμε Μαζί!

[huge_it_gallery id=»39″]