Οικο-κοινωνικά χωριά φέρνει στην Ευρώπη η Κομισιόν

Αγροτικά Νέα

Με σκοπό να ενθαρρύνει την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργίας έξυπνων οικο-κοινωνικών χωριών. Στόχος αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να βρεθούν…

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, οι οδηγοί και οι παράγοντες επιτυχίας ενός έξυπνου οικο-κοινωνικού χωριού; Πώς μπορούμε να εργαστούμε για την επίτευξη χωριών με βιώσιμη οικονομία, ελκυστικές συνθήκες διαβίωσης και περιβαλλοντικά βιώσιμα; Με την πρόσβαση στην τεχνολογία και τη συνδεσιμότητα που θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση των αγροτικών περιοχών.

Ανοιχτό για υποβολές μέχρι τις 17 Μαΐου του 2017, ο στόχος αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να βρεθούν συγκεκριμένα παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, όπως η ανεργία, η ανεπάρκεια υπηρεσιών και η μείωση του πληθυσμού. Τα σχετικά και πρακτικά παραδείγματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν καινοτόμα σχέδια με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ γεωργών και άλλων ομάδων που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές.

Οι αγροτικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη είναι αντιμέτωπες με παρόμοιες προκλήσεις. Το έργο, ως εκ τούτου θα πρέπει να αποσκοπεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των συνθηκών που ισχύουν σε όλες τις χώρες και τις περιφέρειες της ΕΕ. Η εύρεση ενός κοινού ορισμού και τα χαρακτηριστικά των έξυπνων οικο-κοινωνικών χωριών, με παραδείγματα καλής πρακτικής για τους φορείς λήψης αποφάσεων και των αγροτικών κοινοτήτων, αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης.

Η επένδυση στην αγροτική βιωσιμότητα και τη ζωτικότητα είναι μέρος του σχεδίου Δράσης Κορκ 2.0, με την ανάπτυξη ενός εγγράφου σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για έξυπνα χωριά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι δηλώσεις είναι ανοιχτές και γίνονται εδώ.

Πηγή:agronews.gr