Αναζήτηση για: επιτυχία


Νέα - Ανακοινώσεις
100% Επιτυχία στις εξετάσεις Security

100% Επιτυχία στις εξετάσεις Security

Με ποσοστό επιτυχίας 100% συμμετείχαν οι σπουδαστές μας στις τελευταίες εξετάσεις πιστοποίησης  της 1ης Περιόδου 2015 των επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”. Στις εξετάσεις συμμετείχαν συνολικά 16 ...