Αναζήτηση για: voucher 29-64


Προγράμματα Κατάρτισης
Happy business colleagues working together and discussing project on laptop during meeting

Πρόγραμμα Voucher ηλικίας 29 έως 64 ετών

Το πρόγραμμα ανασχεδιάστηκε από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου και πλέον, διατηρώντας τον ίδιο προϋπολογισμό, πρόκειται να απευθυνθεί πλέον σε 26.000 άνεργους και όχι σε 16.000 που προβλεπόταν αρχικώς. Στο εξής, όλοι οι ωφελούμενοι ...