Image

Σχολή Κρέατος / Κρεοπώλης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
200 ώρες (85 ώρες θεωρίας, 100 ώρες εργαστήριο, 15 ώρες εκπαιδευτικές επισκέψεις)
100 ώρες πρακτική άσκηση σε κρεοπωλεία


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Θα υλοποιηθεί τη χρονική περίοδο: Νοέμβριος - Ιανουάριος


ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει

*Περιορισμένος αριθμός θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Ταυτότητα
2. ΑΦΜ
3. Έγχρωμη Φωτογραφία Ταυτότητας (1)
4. Πιστοποιητικό Υγείας
5. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ηλικία άνω των 16 ετών
Να σας αρέσει αυτή η τέχνη

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Απόκτησε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Κρεοπώλη στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Χαλκιδικής της Millennium Education Centre

Συνοπτικό πρόγραμμα

Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει τα παρακάτω θεωρητικά θέματα και τις αντίστοιχες κατά περίπτωση πρακτικές ασκήσεις.

Θεωρητικό μέρος:

Διδάσκονται σε βάθος από εξειδικευμένο κτηνίατρο στο κρέας:

 • Κτηνιατρικές δομές, σφαγεία και πτηνοσφαγεία
 • Στοιχεία ανατομίας, φυσιολογίας, παθολογίας και ζωοτεχνίας
 • Υγιεινή εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προσωπικού.
 • Γενικά για τα ορνιθοειδή, κουνέλια  και θηράματα.
 • Εμπορία κρέατος και παραπροϊόντων
 • Οργάνωση κρεοπωλείου
 • Εκτίμηση κατηγοριών σφαγίων και πτηνών
 • Μετατροπή  των σφαγίων ζώων και των πτηνών σε κρέας και κτηνιατρικός
 • Ποιοτική κατάταξη
 • Γενικά για το κρέας
 • Παράγοντες αλλοίωσης του κρέατος  και διάφορες αλλοιώσεις
 • Εργαστήρια επεξεργασίας και τυποποίηση νωπών, κατεψυγμένων κρεάτων  και παραπροϊόντων σφαγής
 • Μέθοδοι συντήρησης κρεάτων και παραπροϊόντων σφαγής
 • Ισχύουσα νομοθεσία

Εργαστηριακές ασκήσεις σε πρότυπο Εργαστήριο Κρεοπωλείο

 • Κοπές κοτόπουλο, χοιρινό, μοσχάρι, αρνί, κουνέλι
 • Εκδορά χοιρινού
 • Αποστεώσεις όλων των ειδών κρεάτων
 • Τεμαχισμούς από ολόκληρα σφάγια
 • Παρασκευάσματα (ρολά, μπιφτέκια, λουκάνικα, παναρίσματα, μαρινάδες, μεριδοποιήσεις)

Αδειοδότηση - Σχολή Κρέατος ΚΔΒΜ Millennium Education Centre

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Millennium Education Centre είναι Αδειοδοτημένη Σχολή Κρέατος για επαγγελματική εκπαίδευση Κρεοπωλών σύμφωνα με την κοινή Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 615/285060 ΦΕΚ 4692 23/10/2020 του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
🏠 Αγίου Γεωργίου 14, Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική
☎️ 2373 022 192 & 2373 026739
[cs_content_seo] 

Σχολή Κρέατος / Κρεοπώλης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
200 ώρες (85 ώρες θεωρίας, 100 ώρες εργαστήριο, 15 ώρες εκπαιδευτικές επισκέψεις)
100 ώρες πρακτική άσκηση σε κρεοπωλεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Θα υλοποιηθεί τη χρονική περίοδο: Νοέμβριος – Ιανουάριος

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει
*Περιορισμένος αριθμός θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Ταυτότητα
2. ΑΦΜ
3. Έγχρωμη Φωτογραφία Ταυτότητας (1)
4. Πιστοποιητικό Υγείας
5. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ηλικία άνω των 16 ετών
Να σας αρέσει αυτή η τέχνη

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Όνομα (απαραίτητο)

Επώνυμο (απαραίτητο)

Πόλη (απαραίτητο)

Τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο)

email (απαραίτητο)

“Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στο – ΚΔΒΜ Millennium Education Centre Αρ. Αδ. ΕΟΠΠΕΠ 2000520 και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.”

Απόκτησε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Κρεοπώλη στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Χαλκιδικής της Millennium Education Centre

Συνοπτικό πρόγραμμα
Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει τα παρακάτω θεωρητικά θέματα και τις αντίστοιχες κατά περίπτωση πρακτικές ασκήσεις.
Θεωρητικό μέρος:
Διδάσκονται σε βάθος από εξειδικευμένο κτηνίατρο στο κρέας:

Κτηνιατρικές δομές, σφαγεία και πτηνοσφαγεία
Στοιχεία ανατομίας, φυσιολογίας, παθολογίας και ζωοτεχνίας
Υγιεινή εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προσωπικού.
Γενικά για τα ορνιθοειδή, κουνέλια  και θηράματα.
Εμπορία κρέατος και παραπροϊόντων
Οργάνωση κρεοπωλείου
Εκτίμηση κατηγοριών σφαγίων και πτηνών
Μετατροπή  των σφαγίων ζώων και των πτηνών σε κρέας και κτηνιατρικός
Ποιοτική κατάταξη
Γενικά για το κρέας
Παράγοντες αλλοίωσης του κρέατος  και διάφορες αλλοιώσεις
Εργαστήρια επεξεργασίας και τυποποίηση νωπών, κατεψυγμένων κρεάτων  και παραπροϊόντων σφαγής
Μέθοδοι συντήρησης κρεάτων και παραπροϊόντων σφαγής
Ισχύουσα νομοθεσία

Εργαστηριακές ασκήσεις σε πρότυπο Εργαστήριο Κρεοπωλείο

Κοπές κοτόπουλο, χοιρινό, μοσχάρι, αρνί, κουνέλι
Εκδορά χοιρινού
Αποστεώσεις όλων των ειδών κρεάτων
Τεμαχισμούς από ολόκληρα σφάγια
Παρασκευάσματα (ρολά, μπιφτέκια, λουκάνικα, παναρίσματα, μαρινάδες, μεριδοποιήσεις)

Αδειοδότηση – Σχολή Κρέατος ΚΔΒΜ Millennium Education Centre
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Millennium Education Centre είναι Αδειοδοτημένη Σχολή Κρέατος για επαγγελματική εκπαίδευση Κρεοπωλών σύμφωνα με την κοινή Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 615/285060 ΦΕΚ 4692 23/10/2020 του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

 Αγίου Γεωργίου 14, Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική
 2373 022 192 & 2373 026739
info@millennium.edu.grImage🏠☎️📬[/cs_content_seo]