Διοίκηση Επιχειρήσεων

Image

Σκοπός του προγράμματος


Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή βασικών και γενικών γνώσεων που αφορούν στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ενδιαφερομένων σχετικά με τoν Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων και αρχές Marketing – Management. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να ανακαλύψει όλα όσα αφορούν τον τομέα της Οικονομίας και Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Τμήματα Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων & Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Τράπεζες, Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες
 • Εφορίες, στο Υπουργείο Οικονομικών & σε Επιμελητήρια
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Περιεχόμενο σπουδών


 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Αρχές Marketing
 • Στρατηγική Marketing
 • Οργάνωση Λειτουργιών-Διοίκηση παραγωγής
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Δημιουργία Έρευνας-Αγοράς
 • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
 • Ηγεσία
 • Τεχνικές Πωλήσεων- Επικοινωνίας
 • Διοίκηση τουριστικών μονάδων
 • Δίκαιο επιχειρήσεων
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Λογιστική Εταιρειών
 • Γενική Λογιστική
 • Τμηματοποίηση Αγοράς
 • Έρευνα Αγοράς- Μεθοδολογία

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε εμπορικές επιχειρήσεις , ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, πολυεθνικές εταιρίες.
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Συμμετοχή στην Ημέρα καριέρας
 • Δωρεάν σεμινάρια προώθησης στην απασχόληση, σύνταξη βιογραφικού, τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 • Δωρεάν εκμάθηση Αγγλικής ή Ρώσικης ωρολογίας με έμφαση στον τουρισμό
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Image

Το CPM δημιουργήθηκε από την ACTA, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου της διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης έργων με σκοπό να πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τον βοηθήσουν αφενός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο ευρύ πεδίο των αρμοδιοτήτων διοικητικής διαχείρισης, αφετέρου να οργανώσει με τέτοιο τρόπο το έργο που έχει αναλάβει, ώστε τα αποτελέσματα, εκτός από σωστά και ολοκληρωμένα, να αποτελούν ένα αδιάσπαστο σύνολο ενεργειών προς την επίτευξη του επιχειρηματικού στόχου.

Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών ή ιδρυμάτων που εμπλέκονται με την οργάνωση, διαχείριση και διεκπεραίωση θεμάτων στρατηγικής σημασίας και που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης αφορά σε φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο σχετικό χώρο. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

«Το ταλέντο αρχίζει τα ωραία έργα, αλλά μόνο η δουλειά τα ολοκληρώνει»Ένας άγνωστος

Διάρκεια προγράμματος


 • Δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστοποίηση ACTA


 • Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου (CPM)

Καθηγητές τμήματος


 • Ζερβάκη Δήμητρα
 • Τσιφτσόγλου Αλέξανδρος

Εγγραφές


Ολο τον χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

Δικαιολογητικά


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία

Προϋποθέσεις


 • Δεν απαιτείται πτυχίο ξένης γλώσσας
 • Δεν απαιτείται απολυτήριο
 • Ηλικία άνω των 16 ετών
 • Να σας αρέσει το αντικείμενο