Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Image

Σκοπός του προγράμματος


Καθώς ο τουρισμός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα μας, οι τουριστικές υπηρεσίες αποτελούν ταυτόχρονα και ένα από τα πλέον προσοδοφόρα, ευχάριστα αλλά και ενδιαφέροντα επαγγέλματα. Η Ελλάδα διαθέτει πληθώρα μεγάλων και υψηλών προδιαγραφών τουριστικών μονάδων σε όλη την επικράτεια και απόφοιτοι του τμήματος θα αποτελέσουν σημαντικά στελέχοι των επιχειρήσεων αυτών, καθώς βασική τους ευθύνη αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία τους σε όλα τα επίπεδα. Πρόκειται για ένα δημοφιλές επάγγελμα με μεγάλες προοπτικές απασχόλησης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Εργαστήρια
 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες
 • Τουριστικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στον κλάδο του τουρισμού
 • Επιχειρήσεις στον τομέα της ψυχαγωγίας
 • Επισιτιστικές επιχειρήσεις
 • Εταιρίες catering και εστιατόρια
 • Ελεύθερος επαγγελματίας

Περιεχόμενο σπουδών


 • Εισαγωγή στον τουρισμό
 • Τουριστική Γεωγραφία
 • Υγιεινή και ασφάλεια στο ξενοδοχείο
 • Υπηρεσία ορόφων
 • Οργάνωση και διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Γενική λογιστική – ξενοδοχειακή λογιστική (Εργαστήριο)
 • Οργάνωση και λειτουργία τμήματος υποδοχής
 • Διαδικασίες συντήρησης και προμήθειας εξοπλισμού
 • Περιβαλλοντική διαχείριση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Οργάνωση και λειτουργία τμήματος εστιατορίου – BAR
 • Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδρίων
 • Ξενοδοχειακό Marketing – Event marketing – Ανάθεση εργασιών project
 • Τμήμα κρατήσεων
 • Χρήση Η/Υ – Ξενοδοχειακές εφαρμογές (Εργαστήριο)
 • Αγγλικά – Ρώσικα
 • Εργατικό δίκαιο – Εργασιακές σχέσεις στο ξενοδοχείο
 • Ξενοδοχειακό δίκαιο
 • Ξενοδοχειακό marketing
 • Δημόσιες σχέσεις – Τεχνικές επικοινωνίας – Τμήμα guest relationsheep
 • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
 • Επιχειρηματικότητα
 • Τήρηση λογαριασμών πελατών
 • Διαχείριση ολικής ποιότητας
 • Νέες τεχνολογίες και υποδοχή πελατών
 • Επιχειρηματικότητα – Ανάθεση εργασιών PROJECT

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Συμμετοχή στην Ημέρα καριέρας
 • Δωρεάν σεμινάρια προώθησης στην απασχόληση, σύνταξη βιογραφικού, τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 • Δωρεάν εκμάθηση Αγγλικής ή Ρώσικης ωρολογίας με έμφαση στον τουρισμό
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Image

Το πρόγραμμα πιστοποίησης Certified Tourism Executive (CTE) – Entry level περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία που πρέπει να κατέχει ένα νέο στέλεχος στον κλάδο του τουρισμού.
Το CTE – Entry level καλύπτει το σύγχρονο τουριστικό προϊόν και αποτελεί ισχυρό εφόδιο για την τουριστική αγορά Η πιστοποίηση αυτή είναι ιδανική για οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στο χώρο.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πιστοποιητικό CTE – Entry level είναι:


 • Εκπρόσωπος του Τουρισμού
 • Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων
 • Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα
 • E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
 • Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
 • Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών
 • Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης
 • Τουριστικός Αντιπρόσωπος

Για να αποκτήσετε το ολοκληρωμένο πιστοποιητικό CTE – Entry level θα πρέπει να εξεταστείτε με επιτυχία στις 8 θεματικές ενότητες. Απαραίτητη ενότητα στην οποία θα πρέπει να έχετε πιστοποιηθεί είναι η ενότητα «Εκπρόσωπος του Τουρισμού». Πέρα από την ενότητα «Εκπρόσωπος του Τουρισμού» μπορείτε να επιλέξετε χωριστά όσες θεματικές ενότητες θέλετε και να πιστοποιηθείτε συγκεκριμένα για αυτές που επιλέξατε. Διάρκεια εξέτασης ανά θεματική ενότητα 45 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Διάρκεια προγράμματος


 • Τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστοποίηση ACTA


 • Πιστοποιημένο Στέλεχος στον κλάδο του Τουρισμού (CTE)

Καθηγητές τμήματος


Ευαγγελία Πετράκη
Δήμητρα Ζερβάκη
Σερετάκης Αιμίλιος
Τσαλαβράς Δημήτριος

Εγγραφές


Ολο τον χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

Δικαιολογητικά


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία

Προϋποθέσεις


 • Δεν απαιτείται απολυτήριο
 • Ηλικία άνω των 16 ετών
 • Να σας αρέσει το αντικείμενο