Τεχνικός Δικτύων

Image

Σκοπός του προγράμματος


Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή τόσο θεωρητικών όσο και τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με τα δίκτυα επικοινωνιών. Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα σύγχρονα δίκτυα αλλά θα εμπλακούν και στην απόκτηση δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση δικτύων. Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν και να αναπτύσσουν τοπικά δίκτυα σε μια εταιρεία αλλά και να επιλέγουν τον αποδοτικότερο τρόπο διαχείρισης και συντήρησής τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δικτύων μικρού, μεσαίου αλλά και μεγάλου μεγέθους από το επίπεδο της καλωδίωσης μέχρι την παραμετροποίηση ρυθμίσεων ασφαλείας και ποιότητας υπηρεσιών.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Εργαστήρια για το σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση δικτύων
 • Εξειδικευμένοι προσομοιωτές για σχεδιασμό και υλοποίηση δικτύων
 • Υλοποίηση και εφαρμογή σε πραγματικό εξοπλισμό (routers, switches, καλωδίωση)
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση (σε προσομοιωτές) δικτύων που είναι ήδη εγκατεστημένα σε εταιρίες
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Σενάρια και μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων (troubleshooting)

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Εταιρίες πληροφορικής σαν τεχνικός και διαχειριστής δικτύου
 • Εταιρίες και επιχειρήσεις που διαθέτουν δίκτυο υπολογιστών
 • Εταιρίες που ασχολούνται με την πώληση, εγκατάσταση και διαχείριση δικτυακού εξοπλισμού
 • Τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (ΟΤΕ, Forthnet, Cyta, κ.α.)
 • Ελεύθερος επαγγελματίας σαν τεχνικός – διαχειριστής δικτύων

Περιεχόμενο σπουδών


 • Networking Fundamentals
 • Implementing Basic Ethernet LANs
 • Ethernet LANs: Design, VLANs, and Troubleshooting
 • IP Version 4 Addressing and Subnetting
 • Implementing IPv4
 • IPv4 Design and Troubleshooting
 • IPv4 Services: ACLs, NATand QoS
 • Network Device Management
 • IPv4 Routing Protocols
 • Wide – Area Networks
 • IPv4 Routing and Troubleshooting
 • IPv6 Operation and Implementation
 • Cloud Computing – SDN and Network Programmability
 • Τμήμα κρατήσεων
 • Χρήση Η/Υ – Ξενοδοχειακές εφαρμογές (Εργαστήριο)
 • Αγγλικά – Ρώσικα
 • Εργατικό δίκαιο – Εργασιακές σχέσεις στο ξενοδοχείο
 • Ξενοδοχειακό δίκαιο
 • Ξενοδοχειακό marketing
 • Δημόσιες σχέσεις – Τεχνικές επικοινωνίας – Τμήμα guest relationsheep
 • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
 • Επιχειρηματικότητα
 • Τήρηση λογαριασμών πελατών
 • Διαχείριση ολικής ποιότητας
 • Νέες τεχνολογίες και υποδοχή πελατών
 • Επιχειρηματικότητα – Ανάθεση εργασιών PROJECT

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Άμεση σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε εταιρίες και επιχειρήσεις. Συμβουλές & κατευθύνσεις ως προς την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Η πρακτική εξάσκηση (εργαστήριο) περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Προετοιμασία για την απόκτηση της πιστοποίηση Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching
Image

To πρόγραμμα προετοιμάζει τους σπουδαστές που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στο χώρο του ΙΤ για την πιο ισχυρή πιστοποίηση στο χώρο των δικτύων που έχει σαν στόχο την κατάρτιση και πιστοποίηση σε θέματα δικτύων Η/Υ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδική προετοιμασία για τις εξετάσεις απόκτησης των διεθνώς αναγνωρισμένων επαγγελματικών τίτλων και πιστοποιήσεων της CISCO για το CCNA: Interconnecting Cisco Networking Devices – ICND Part 1: Exam 100-105, Interconnecting Cisco Networking Devices – ICND Part 2: Exam 200-105. Για κάθε ενότητα (part 1, part 2) η εξέταση έχει διάρκεια 90 λεπτών και περιλαμβάνει 45-55 ερωτήσεις. Εναλλακτικά: CCNA Routing and Switching: Exam 200-125, έχει διάρκεια 90 λεπτά και περιλαμβάνει 50-60 ερωτήσεις.

Διάρκεια προγράμματος


 • 2 Ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστοποίηση ACTA


 • Interconnecting Cisco Networking Devices – ICND 1
 • Interconnecting Cisco Networking Devices – ICND 2
 • CCNA Routing and Switching

Καθηγητές τμήματος


Δρ. Σαρηγιαννίδης Αντώνης

Εγγραφές


Ολο τον χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

Δικαιολογητικά


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία

Προϋποθέσεις


 • Δεν απαιτείται απολυτήριο
 • Ηλικία άνω των 16 ετών
 • Να σας αρέσει το αντικείμενο