Εξυπηρέτηση Πελατών – Διαχείριση Παραπόνων

Image

Σκοπός του προγράμματος


Απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στον εν λόγω κλάδο, καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη επιτυχή λειτουργία του τμήματος πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και επικοινωνίας.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
 • Media shops
 • Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση
 • Εταιρείες web design και e-commerce
 • Εταιρείες προμηθειών
 • Αλυσίδες καταστημάτων
 • Χρηματοοικονομικές εταιρίες
 • Εταιρίες δημοσίων σχέσεων & εκδηλώσεων
 • Εταιρίες έρευνας & ανάπτυξης
 • Συμβουλευτικές εταιρίες
 • Ξενοδοχειακές μονάδες

Περιεχόμενο σπουδών


 • Στρατηγική
 • Προσέγγιση πελατοκεντρικής φιλοσοφίας
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Δημόσιες σχέσεις
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Η ικανοποίηση του πελάτη
 • Η έννοια του προϊόντος
 • Προώθηση προϊόντος
 • Σημασία της επιτυχημένης πώλησης
 • Προσωπικές πωλήσεις
 • Τεχνικές πωλήσεων – εφόδια για τον πωλητή
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Πωλήσεις χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Χειρισμός μιας ομάδας πωλήσεων

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Συγγραμμάτων σε μορφή σημειώσεων που έχει επιμεληθεί η υπεύθυνη του τομέα Εξυπηρέτησης πελατών- Διαχ. παραπόνων
 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε Εταιρείες προμηθειών, Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Συμβουλές & κατευθύνσεις ως προς την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Η πρακτική εξάσκηση(εργαστήριο) περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών.
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Συμμετοχή στην Ημέρα καριέρας
Image

Η ποιοτική εξυπηρέτηση τουριστών στο τμήμα υποδοχής καταλυμάτων, είναι απαραίτητο συστατικό για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του σκληρού ανταγωνισμού, η πιστοποίηση CFOP αφορά όλες τις θέσεις εργασίας στο “Front office” και τους επιχειρηματίες καταλυμάτων.
Το Certified Front Office Professional (CFOP) καλύπτει το σύγχρονο ξενοδοχειακό προϊόν και αποτελεί ισχυρό εφόδιο στην τουριστική αγορά, πιστοποιώντας τις γνώσεις και την ικανότητά των κατόχων του στην παροχή υπηρεσιών στην πρώτη γραμμή των τουριστικών μονάδων.
Το εύρος των γνώσεων που καλύπτει το CFOP το καθιστά απαραίτητο για κάθε υπάλληλο υποδοχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή σχετικό πτυχίο.
Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 5 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 15 ερωτήσεις ανάπτυξης. Διάρκεια εξέτασης 90 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Διάρκεια προγράμματος


  Πιστοποίηση ACTA


  • Πιστοποιημένος Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου (CFOP)

  Καθηγητές τμήματος


   Εγγραφές


   Όλο το χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

   Διάρκεια προγράμματος


   • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
   • ΑΦΜ
   • 1 έγχρωμη φωτογραφία