Επαγγελματίας Ζαχαροπλάστης & Αρτοποιός

Image

Σκοπός του προγράμματος


Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να καλύψει τα κενά κατάρτισης των απασχολούμενων στον ελληνικό τουρισμό, δημιουργώντας ικανά στελέχη ώστε να μπορούν οι ελληνικές παραγωγικές μονάδες Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής να παραμένουν στην πρώτη θέση από ποιότητα και δημιουργικότητα.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Εργαστήρια
 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Ζαχαροπλαστεία
 • Φούρνους
 • Ξενοδοχεία
 • Σχολεία & παιδικούς σταθμούς
 • Camping – Κατασκηνώσεις
 • Εταιρείες Catering
 • Εταιρείες τροφίμων
 • Εταιρείες παροχής διαιτολογικών προτάσεων και γευμάτων
 • Κρουαζιερόπλοια
 • Νοσοκομεία

Περιεχόμενο σπουδών


 • Τεχνικές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός
 • Πρώτες ύλες και προϊόντα αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής
 • Ζαχαροπλαστική τέχνη
 • Αρτοποιία
 • Υγιεινή και ασφάλεια
 • Έλεγχος εμπορευμάτων
 • Χημεία τροφογνωσιας – μικροβιολογία
 • Κοστολόγηση
 • Τεχνική επικοινωνίας & επιχειρηματικότητα
 • Διακόσμηση ζαχαροπλαστικής & αρτοποιία

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Παροχή ποιοτικών προϊόντων κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων δωρεάν, καθώς και συγγραμμάτων σε μορφή σημειώσεων που έχει επιμεληθεί η υπεύθυνη του τομέα Επαγγελματίας Ζαχαροπλάστης – Αρτοποιός.
 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή.
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης.
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους.
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε φούρνους, ζαχαροπλαστεία και ξενοδοχεία. Συμβουλές & κατευθύνσεις ως προς την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος.
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών.
 • Η πρακτική εξάσκηση(εργαστήριο) περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών.
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις.
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας.
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή.
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών.
 • Δωρεάν εκμάθηση Αγγλικής ή Ρώσικης ωρολογίας.
 • Συμμετοχή στην Ημέρα καριέρας.
 • Δωρεάν σεμινάρια Προώθησης στην Απασχόληση, Σύνταξη Βιογραφικού, Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας.
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Image

Η ACTA, σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος, κατανοώντας πλήρως τη σημασία της πιστοποιημένης γνώσης στη σύγχρονη αγορά εργασίας, δημιούργησε την πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα, πιστοποίηση “Certified Pastry Chef” (CPC).
To CPC είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο παρέχει στον κάτοχό του έγκυρη απόδειξη των γνώσεων που διαθέτει για να ασκεί το επάγγελμά του, βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών ζαχαροπλαστικής και απόκτηση ενός εφοδίου για την περαιτέρω επαγγελματική και καταξίωση κάθε ζαχαροπλάστη.
Το CPC απευθύνεται σε έμπειρους επαγγελματίες Ζαχαροπλάστες οι οποίοι μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η τριετής προϋπηρεσία ως Ζαχαροπλάστης.

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο φάσεις εξεταστικής διαδικασίας, τη γραπτή και την πρακτική. Στη γραπτή εξέταση ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 16 ερωτήσεις ανάπτυξης. Στην πρακτική εξέταση ο υποψήφιος αξιολογείται στην εφαρμογή ενός σεναρίου, ανάλογου του αντικειμένου της πιστοποίησης. Διάρκεια γραπτής εξέτασης 90 λεπτά. Διάρκεια πρακτικής εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας στη γραπτή εξέταση 70%. Ποσοστό επιτυχίας στην πρακτική εξέταση 70%. Η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο φάσεων της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.

Image

Η ACTA, σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος, κατανοώντας πλήρως τη σημασία της πιστοποιημένης γνώσης στη σύγχρονη αγορά εργασίας, δημιούργησε την πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα, πιστοποίηση “Certified Executive Pastry Chef” (CEPC). Η πιστοποίηση αυτή είναι ιδανική για κάθε επαγγελματία αρχιζαχαροπλάστη που θέλει να ξεχωρίσει, έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο του. Στόχος του προγράμματος είναι η επαγγελματική στήριξη και ανάδειξη της ειδικότητας του Αρχιζαχαροπλάστη με ποιοτικούς όρους. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας είναι υπεύθυνος για όλη τη λειτουργία του ζαχαροπλαστείου. Παράλληλα είναι υπεύθυνος για την καλή απόδοση του ζαχαροπλαστείου, κατανέμοντας δίκαια της εργασίες του προσωπικού και συντάσσοντας το ωράριο εργασίας.

Το CEPC απευθύνεται σε έμπειρους επαγγελματίες Αρχιζαχαροπλάστες οι οποίοι μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η δεκαετής προϋπηρεσία ως Αρχιζαχαροπλάστης. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 16 ερωτήσεις ανάπτυξης. Διάρκεια εξέτασης 120 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Διάρκεια προγράμματος


 • 72 ώρες

Πιστοποίηση ACTA


 • Πιστοποιημένος Ζαχαροπλάστης (CPC)
 • Πιστοποιημένος Αρχιζαχαροπλάστης (CEPC)

Πιστοποίηση ACTA


 • Θεολόγου Αλέξανδρος

Εγγραφές


 • Όλο το χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

Δικαιολογητικά


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (ένσημα)

Προϋποθέσεις


 • Δεν απαιτείται πτυχίο ξένης γλώσσας
 • Δεν απαιτείται απολυτήριο
 • Ηλικία άνω των 16 ετών
 • Να σας αρέσει το αντικείμενο