Κοινωφελής Εργασία 2020

Image

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», για 36.500 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα μέσα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, http://www.oaed.gr, είτε από το Ατομικό τους Μητρώο, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices IIS) του ΟΑΕΔ στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους, ή από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Όσοι έχουν επιλεγεί, λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν σε όλη τη χώρα, δεν θα πηγαίνουν στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, καθότι η διαδικασία ενημέρωσης, συμβουλευτικής και υπόδειξης στους Επιβλέποντες Φορείς/Υπηρεσίες Τοποθέτησης, θα ολοκληρωθεί με ηλεκτρονικό τρόπο ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.


Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:


 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο Επίπεδο)
 • Βασικές Δεξιότητες (2ο Επίπεδο)
 • Βασικές Δεξιότητες (3ο Επίπεδο)
 • Οργάνωση και Λειτουργία Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Περιβαντολλογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 • Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 • Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 • Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 • Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 • Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
 • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας
 • Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγονται σ’ αυτό το δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των λειτουργιών αυτού του δικτυακού τόπου και θα χρησιμοποιηθούν ώστε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας.