Λογιστική

Image

Σκοπός του προγράμματος


Γίνε ειδικός στη διαχείριση των αριθμών. Αποκτώντας την εμπειρία που χρειάζεται, γίνεσαι λογιστής ικανός να αναλάβεις τα οικονομικά τμήματα της επιχείρησης. Καλλιεργώντας το τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης των οικονομικών μιας επιχείρησης οι σπουδαστές αφομοιώνουν όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν, μπορούν να κάνουν καριέρα σε μηχανογραφημένα λογιστήρια οικονομικών μονάδων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας της κοινωνικής ασφάλισης.

Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Εργαστήρια H/Y
 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Λογιστικά γραφεία
 • Φοροτεχνικά γραφεία
 • Ασφαλιστικές και οικονομικές επιχειρήσεις
 • Τράπεζες
 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις
 • Οικονομικά τμήματα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • Δημιουργίας δικής σου επιχείρησης ως Λογιστής Γ’ τάξης με την προϋπόθεση δωδεκαετούς προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή

Περιεχόμενο σπουδών


 • Γενική Λογιστική
 • Θεμελιώδεις λογιστικές αρχές
 • Έννοια & Διακρίσεις λογαριασμών
 • Λειτουργία λογαριασμού
 • Έννοια χρεοπίστωσης
 • Αποσβέσεις – Μέθοδοι Αποσβέσεων
 • Είδη λογαριασμού (ενεργητικού, παθητικού, εσόδων, εξόδων)
 • Β‘ κατηγορίας βιβλία – απλογραφική μέθοδος – πρακτική κατάρτιση
 • Γ‘ κατηγορίας βιβλία – διπλογραφική μέθοδος – πρακτική κατάρτιση
 • Τεχνική συναλλαγών
 • Στοιχεία κοστολόγησης
 • Φορολογική Νομοθεσία
 • Τρέχουσες Φορολογικές Ρυθμίσεις
 • Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο Ν3842/2010, Ν4172/2013, Ν4173/2013
 • Φορολογικά Έντυπα Ε1,Ε2,Ε3,Ν,Ε9
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5)
 • Μισθοδοσία (EPSILON NET)
 • Ισολογισμός
 • Ισοζύγιο, ημερολογιακές εγγραφές
 • Εργατικό δίκαιο
 • Λογιστική εταιριών
 • Φορολογική πρακτική
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση
 • Λογιστικά φύλλα
 • Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσίας (Η/Υ)

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Συμβουλές & κατευθύνσεις ως προς την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Συμμετοχή στην Ημέρα καριέρας
 • Δωρεάν σεμινάρια προώθησης στην απασχόληση, σύνταξη βιογραφικού, τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 • Δωρεάν εκμάθηση Αγγλικής ή Ρώσικης ωρολογίας
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Image

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών δημιούργησε την ανάγκη της επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατά συνέπεια μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων που ασχολούνται με επικουρικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα τη μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των τελικών καταναλωτών που σαφώς οδηγεί και στην αύξηση της κερδοφορίας τους. Η ACTA, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης πιστοποιημένων επαγγελματιών στον χρηματοοικονομικό κλάδο, δημιούργησε την πιστοποίηση “Certified Economic Services Employee”.

Στόχος του προγράμματος είναι ο πιστοποιημένος να κατέχει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει τα οικονομικά και διοικητικά ζητήματα των επιχειρήσεων ή οργανισμών. Επιπλέον, να είναι σε θέση να ελέγχει τις εμπορικές και οικονομικές πράξεις ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης ή μιας κρατικής υπηρεσίας. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 32 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Διάρκεια προγράμματος


 • Δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστοποίηση ACTA


 • Πιστοποιημένος Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών (CESE)

Καθηγητές τμήματος


Σερετάκης Αιμίλιος

Εγγραφές


Όλο το χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

Δικαιολογητικά


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό)
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία

Προϋποθέσεις


 • Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
 • Δεν απαιτείται απολυτήριο
 • Ηλικία άνω των 16 ετών
 • Να σας αρέσει το αντικείμενο