Οικονομία & Διοίκηση

Image

Λογιστική


Οι απόφοιτοι, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, μπορούν να απασχοληθούν σε μηχανογραφημένα λογιστήρια οικονομικών μονάδων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας της κοινωνικής ασφάλισης.

Ανάλυση προγράμματος

Image

Διοίκηση Επιχειρήσεων


Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή βασικών και γενικών γνώσεων που αφορούν στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ενδιαφερομένων σχετικά με τoν Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων και αρχές Marketing – Management. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να ανακαλύψει όλα όσα αφορούν τον τομέα της Οικονομίας και Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Ανάλυση προγράμματος

Image

Marketing Πωλήσεις


Σκοπός του προγράμματος είναι να εξειδικεύσει τους μελλοντικούς Marketing Managers στη διαχείριση του συνόλου των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που κατευθύνουν τη ροή των αγαθών και των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, με σκοπό την ικανοποίησή τους, αλλά και την ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Ανάλυση προγράμματος