Προγράμματα κατάρτισης

Image

Τεχνικός ασφαλείας


Το εκπαιδευτικό σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας, αφορά όλους τους εργοδότες που απασχολούν εργαζομένους, καθώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο της επιχείρησης.


Ανάλυση προγράμματος

Image

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων


Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί στην περιοχή της Χαλκιδικής 1ο Τμήμα εκπαίδευσης στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών.


Ανάλυση προγράμματος

Image

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων


Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007, όλοι οι ιδιοκτήτες και υπάλληλοι Τουριστικών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, καθώς και όλοι όσοι εμπλέκονται με άμεσο ή έμμεσο χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ακολουθούν μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, μετακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν Πιστοποιημένο Σεμινάριο Κατάρτισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)


Ανάλυση προγράμματος

Image

Διαχείριση συστημάτων κρατήσεων


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης που επιθυμεί να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις γνώσεις του, αξιοποιώντας την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να διαχειρίζεται μόνο του το σύστημα κρατήσεων την ιστοσελίδα κλπ.


Ανάλυση προγράμματος

Image

Πρώτες βοήθειες – Πυρασφάλεια


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό σε πρώτη φάση να μεταδώσει τη γνώση στις πρώτες βοήθειες και την αναζωογόνηση, προκειμένου κάποιος να ανταποκριθεί σε επείγον, απειλητικό για τη ζωή, συμβάν στο χώρο εργασίας του και να παράσχει αποτελεσματική αρχική φροντίδα, και σε δεύτερη φάση οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν πως μπορούν να διαχειριστούν ένα επεισόδιο πυρκαγιάς.


Ανάλυση προγράμματος

Image

Τεχνικές πωλήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις


Σκοπός του προγράμματος «Marketing και Τεχνικές Πωλήσεων» είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να εξοικειωθούν με: ` τις βασικές τεχνικές του μάρκετινγκ, ` τα στάδια της έρευνας αγοράς, την χρησιμότητά της, καθώς και τον ορθό προγραμματισμό της συγκεκριμένης διαδικασίας, ` την εφαρμογή και υλοποίηση ενός σχεδίου Μάρκετινγκ, ` την μεθοδολογία εισαγωγής ενός προϊόντος σε μια τοπική ή ξένη αγορά, ` τις σύγχρονες μεθόδους του e-μάρκετινγκ, ` τις αποτελεσματικές τεχνικές προώθησης και πώλησης προϊόντων, ` τις λειτουργίες και τις στρατηγικές διαχείρισης των πωλήσεων, ` τα επιμέρους στάδια της πώλησης και τη σημασία του ρόλου του πωλητή σε καθένα από αυτά.


Ανάλυση προγράμματος

Image

Social media marketing τουριστικών καταλυμάτων


Το πρόγραμμα ξεκινά με μία εισαγωγή στις βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ, το μείγμα Μάρκετινγκ, ανάλυση περιβάλλοντος και ανταγωνισμού και θα ακολουθεί η ανάλυση της συμπεριφοράς του Καταναλωτή εισαγωγή και η οργάνωση-σχεδιασμός μιας Έρευνας Μάρκετινγκ. Επίσης θα διερευνηθεί η επίδραση των Social Media ως ένα χρήσιμο εργαλείο στο σύγχρονο επιχειρείν.


Ανάλυση προγράμματος

Image

Online marketing τουριστικών καταλυμάτων


Σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κατανόηση και χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, που επιθυμούν να γνωρίζουν αλλά και να διαχειρίζονται μόνοι τους τα social media της επιχείρησης τους, καθώς και άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, με σκοπό την προβολή και προώθηση.


Ανάλυση προγράμματος

Image

Ξένες γλώσσες για Επαγγελματίες του τουρισμού


Ο σκοπός την εκπαίδευσης ξένων γλωσσών για Επαγγελματίες του Τουριστικού Κλάδου είναι:
• Να γνωρίζουν τις βασικές γνώσεις που χρειάζονται για να συνεννοούνται.
• Να είναι σε θέση να εξυπηρετούν τους επισκέπτες.
• Να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταστήματα και γραφεία.


Ανάλυση προγράμματος