Πωλήσεις

Image

Σκοπός του προγράμματος


 • Να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανανεώσουν και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις
 • Να γίνουν αποδοτικότεροι στην εργασία τους χρησιμοποιώντας νέες εξελιγμένες τεχνικές πωλήσεων
 • Να τους κάνει ικανούς ώστε να εφαρμόσουν άμεσα τις τεχνικές πωλήσεων
 • Να αντιμετωπίζουν και να χειρίζονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όλες τις καταστάσεις που προκύπτουν σε έναν πωλητή
 • Να δώσει δυνατότητα να κάνουν παρουσιάσεις με περισσότερο επαγγελματικό τρόπο
 • Να κλείνουν πωλήσεις και να ζητούν παραγγελίες με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Πωλητές σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Ελεύθερος επαγγελματίας

Περιεχόμενο σπουδών


 • Προσωπική πώληση – εξυπηρέτηση
 • Επαγγελματισμός (επιρροή – αντίληψη – παρακίνηση)
 • Τι είναι η πώληση – εξυπηρέτηση
 • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και επιχειρηματική ανάπτυξη
 • Σύγχρονη οικονομική θεωρία
 • Αρχές σύγχρονης οργάνωσης
 • Αγοραστικά κίνητρα – χαρακτηριστικά των πελατών
 • Κλίμα – επικοινωνία – κατάσταση
 • Αρχές κατάκτησης
 • Αίσθηση – λογική – συναίσθημα
 • Χαρακτήρες πωλητών που καταστρέφουν τις πωλήσεις – εξυπηρετήσεις
 • Κυρίαρχη αντίληψη στις διαπραγματεύσεις
 • Εμπόδια επικοινωνίας
 • Ορθολογισμός και συναισθηματισμός
 • Στάδια αποτελεσματικότητας
 • Ρόλοι πωλητή
 • Οι βασικοί τρείς τύποι πελατών
 • Τι είναι ο πελάτης
 • Η έννοια της επιχείρησης φίρμα & servise οργάνωση – συναλλαγή – κέρδος
 • Νοοτροπία νικητή – Νοοτροπία χαμένου
 • Κίνητρα αγοράς – συνεργασίας
 • Κανόνες μοντέρνας πώλησης
 • Προϊόν – τιμή – πωλητής
 • Γιατί χάνονται πελάτες από τις επιχειρήσεις.
 • Σημεία επιχειρηματολογίας πωλήσεων – στρατηγικές για απαιτητικούς πελάτες
 • Περιπτώσεις που μπορούν να υπονομεύσουν την επιτυχία
 • Τηλεφώνημα
 • Οριζόντια παρουσίαση προϊόντων – υπηρεσιών
 • Αντιρρήσεις
 • Αποδοτικές εκφράσεις
 • Οπλοστάσιο του πωλητή
 • Φράσεις που πρέπει να αποφεύγουμε
 • Προκαταλήψεις – προλήψεις στον πωλητή
 • Παράπονα πελατών

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Συγγράμματα σε μορφή σημειώσεων που έχει επιμεληθεί η υπεύθυνη του τομέα Πωλήσεων
 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε κέντρα SPA, Ινστιτούτα αισθητικής, εταιρίες καλλυντικών. Συμβουλές & κατευθύνσεις ως προς την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Δωρεάν εκμάθηση Αγγλικής ή Ρώσικης ωρολογίας με έμφαση στον τουρισμό
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Image

Certified Sales, Customer Service and Communication Specialist (CSCSCS). Πιστοποιημένος Ειδικός Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών και Επικοινωνίας. Το CSCSCS απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στον εν λόγω κλάδο, καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη επιτυχή λειτουργία του τμήματος πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και επικοινωνίας Επιπλέον, με το πρόγραμμα αυτό έμπειροι εργαζόμενοι του κάδου μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο χώρο, αυξάνοντας τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της καριέρας τους.

Το CSCSCS δημιουργήθηκε από την ACTA, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών και της επικοινωνίας με σκοπό να πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τον κάνουν επαγγελματία στο χώρο. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Διάρκεια προγράμματος


 • 30 ώρες

Πιστοποίηση ACTA


 • Πιστοποιημένος Ειδικός Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών και Επικοινωνίας (CSCSCS)

Καθηγητές τμήματος


 • Τσιφτσόγλου Αλέξανδρος

Εγγραφές


 • Όλο το χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

Δικαιολογητικά


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία

Προϋποθέσεις


 • Δεν απαιτείται πτυχίο ξένης γλώσσας
 • Δεν απαιτείται απολυτήριο
 • Ηλικία άνω των 16 ετών
 • Να σας αρέσει το αντικείμενο