Reception Front Office

Image

Σκοπός του προγράμματος


Το τμήμα Υπάλληλος υποδοχής Reception Front Office είναι κατάλληλο για όσους επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη σε Reception ξενοδοχείου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστείτε σε Reception είναι να γνωρίζετε πολύ καλά ξένες γλώσσες. Τα Αγγλικά θεωρούνται δεδομένα ενώ τα Γερμανικά και τα Ρώσικα είναι απαραίτητα πλέον και αυτά.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Εργαστήρια
 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Ινστιτούτα ομορφιάς
 • Spa Center

Περιεχόμενο σπουδών


 • Τυπικά προσόντα και καθήκοντα του προσωπικού της υποδοχής
 • Διαχωρισμός front office με back office και βασικές έννοιες
 • Καθήκοντα και αντικείμενο εργασίας της υποδοχής
 • Βασικοί τρόποι εμφάνισης, συμπεριφορά και ευγένεια, στάση του σώματος
 • Οργάνωση γραφείου
 • Τουριστική γεωγραφία
 • Οργάνωση ημερησίων εκδρομών και σύνθεση πακέτου
 • Γνωριμία με το διαδίκτυο ως εργαλείο εξυπηρέτησης πελατών
 • Αλληλογραφία μέσω e-mail, fax
 • Αποτελεσματικός χειρισμός τηλεφώνου
 • Χειρισμός φωνής, χειρισμός λέξεων, επαγγελματική γλώσσα
 • Λήψη και μετάδοση γραπτών μηνυμάτων
 • Τήρηση βιβλίου πόρτας
 • Τήρηση διαχωριστικών καταστάσεων
 • Τήρηση εντύπων και ανάλυση αυτών (δελτίο άφιξης, αναχώρησης, αλλαγής δωματίων, δελτίο προϊσταμένης ορόφων κτλ)
 • Αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων – παραπόνων των πελατών
 • Ειδικές εκδηλώσεις (γενέθλια πελατών, επέτειος, νεόνυμφοι)
 • Αφίξεις πελατών (Μεμονωμένων – Πρακτορείου – Έκτακτες – Group)
 • Χρήση HOTEL PLAN & PROTEL (Εργαστήριο)
 • Συνάλλαγμα, εκπτώσεις, διορθώσεις, αλλαγές δωματίων
 • Έκδοση και εξόφληση λογαριασμού (check – out)
 • Διαχείριση ταμείου, τιμολόγια, κλείσιμο ημέρας
 • Τήρηση λογαριασμών πελατών
 • Διαχείριση ολικής ποιότητας

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Άρτιο οπτικοακουστικό υλικό και υποδομή
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε ξενοδοχειακές μονάδες. Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Συμμετοχή στην Ημέρα καριέρας
 • Δωρεάν σεμινάρια προώθησης στην απασχόληση, σύνταξη βιογραφικού, τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 • Δωρεάν εκμάθηση Αγγλικής ή Ρώσικης ωρολογίας με έμφαση στον τουρισμό
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Image

Η ποιοτική εξυπηρέτηση τουριστών στο τμήμα υποδοχής καταλυμάτων, είναι απαραίτητο συστατικό για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του σκληρού ανταγωνισμού, η πιστοποίηση CFOP αφορά όλες τις θέσεις εργασίας στο “Front office” και τους επιχειρηματίες καταλυμάτων. Το CFOP καλύπτει το σύγχρονο ξενοδοχειακό προϊόν και αποτελεί ισχυρό εφόδιο στην τουριστική αγορά, πιστοποιώντας τις γνώσεις και την ικανότητά των κατόχων του στην παροχή υπηρεσιών στην πρώτη γραμμή των τουριστικών μονάδων.

Το εύρος των γνώσεων που καλύπτει το CFOP το καθιστά απαραίτητο για κάθε υπάλληλο υποδοχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή σχετικό πτυχίο. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 5 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 15 ερωτήσεις ανάπτυξης. Διάρκεια εξέτασης 90 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Διάρκεια προγράμματος


 • 72 ώρες

Πιστοποίηση ACTA


 • Πιστοποιημένος Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου (CFOP)

Καθηγητές τμήματος


Ευαγγελία Πετράκη

Εγγραφές


Όλο το χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

Δικαιολογητικά


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία

Προϋποθέσεις


 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δεν απαιτείται απολυτήριο
 • Ηλικία άνω των 16 ετών
 • Να σας αρέσει το αντικείμενο
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ