Σεμινάριο Φωτογραφίας

Image

Σκοπός του προγράμματος


Στόχος του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να κάνουν σωστές φωτογραφικές λήψεις σε ερασιτεχνικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Είναι το ιδανικό σεμινάριο για όσους αγαπάνε και ασχολούνται με τη φωτογραφία.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Εργαστήρια
 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Studios φωτογραφίας
 • Φωτογραφεία
 • Εταιρείες φωτογραφικών ειδών
 • Ατελιέ γραφικών τεχνών
 • ΜΜΕ, εφημερίδες και περιοδικά
 • Τηλεόραση & κινηματογράφο
 • Διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες παραγωγής
 • Πρακτορεία τύπου
 • Ελεύθερος επαγγελματίας με δυνατότητα έναρξης «Ινστιτούτο ομορφιάς»

Περιεχόμενο σπουδών


 • Βασικές αρχές φωτογραφίας
 • Έκθεση, ταχύτητα, διάφραγμα, iso
 • Φωτομέτρηση
 • Ιστόγραμμα
 • Κάδρο, Εστίαση, Χρωματική Ισορροπία
 • Φωτογραφική μηχανή και φακοί
 • Τεχνικές φωτογράφισης
 • Εισαγωγή και επεξεργασία φωτογραφίας στο Adobe Light room

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Παροχή ποιοτικών προϊόντων κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων δωρεάν, καθώς και συγγραμμάτων σε μορφή σημειώσεων που έχει επιμεληθεί η υπεύθυνη του τομέα Γενικής Αισθητικής.
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε κέντρα SPA, Ινστιτούτα αισθητικής, εταιρίες καλλυντικών. Συμβουλές & κατευθύνσεις ως προς την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Συμμετοχή στην Ημέρα καριέρας
 • Δωρεάν εκμάθηση Αγγλικής ή Ρώσικης ωρολογίας με έμφαση στον τουρισμό
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Image

ΤΜε τον όρο φωτογραφία αναφερόμαστε στην τέχνη και επιστήμη της δημιουργίας οπτικών εικόνων μέσω της καταγραφής και αποτύπωσης του φωτός, με χρήση κατάλληλων συσκευών
Ο φωτογράφος είναι ο δημιουργός της εικόνας βάση της τεχνικής αποτύπωσής της. Αντικείμενό του είναι η λήψη φωτογραφιών με τις οποίες καταγράφει έκανες τοπία πρόσωπα όπως ο ίδιος τα συλλαμβάνει με τη φαντασία του και τις τεχνικέ δυνατότητες που του παρέχει η φωτογραφική μηχανή.

Σκοπός του σχήματος πιστοποίησης είναι η πιστοποίηση όλων των βασικών γνώσεων που θα πρέπει να διαθέτει ένας Φωτογράφος Ψηφιακών Λήψεων, η οποία θα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τον κάτοχό της .
Η εξέταση κάθε ενότητας περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 45 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Διάρκεια προγράμματος


 • Σεμινάριο 34 ωρών

Πιστοποίηση ACTA


 • Πιστοποιημένος Φωτογράφος Ψηφιακών Λήψεων – CDP

Εισηγητής


 • Πάρης Θεοτοκίδης

Εγγραφές


 • Όλο το χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

Δικαιολογητικά


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία

Προϋποθέσεις


 • Δεν απαιτείται απολυτήριο
 • Ηλικία άνω των 16 ετών
 • Να σας αρέσει το αντικείμενο