Σπούδασε Λογιστικη στο Millennium Education Centre!

Νέα - Ανακοινώσεις

🔜 IN OCTOBER 2018

⭐Σπούδασε Λογιστικη στο Millennium Education Centre!

✅Πρόγραμμα Σπουδών Λογιστικής με Πιστοποίηση της Acta (Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης )
✅Εκπαιδεύσου δίπλα στους καλύτερους!
✅Χωρίς προϋποθέσεις για τίτλους σπουδών, ηλικίας, εθνικότητας
✅Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις

✌️ Με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας και εγγυημένη επαγγελματική αποκατάσταση

ΝΕΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 15/10 ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ : https://bit.ly/2N4dLiL