Τουριστικά Επαγγέλματα

Image

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων


Ο τουρισμός αναπτύσσεται ραγδαία στη Χαλκιδική αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Οι τουριστικές επιχειρήσεις πληθαίνουν και εξελίσσονται συνεχώς, αναζητώντας έμπειρο προσωπικό, κατατάσσοντας το επάγγελμα στα πιο δημοφιλή και κερδοφόρα. Οι απόφοιτοι του κλάδου συλλέγοντας τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τα μυστικά που απαιτούνται θα πάρουν τα… κλειδιά για να αποτελέσουν σημαντικά γρανάζια των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας. Ο δείκτης της ζήτησης αυξάνεται εντυπωσιακά και τα τουριστικά επαγγέλματα προσφέρουν ευκαιρίες καριέρας. Οι απόφοιτοι του τμήματος θα αποτελέσουν σημαντικά στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων.


Ανάλυση προγράμματος
[cs_content_seo]Τουριστικά Επαγγέλματα

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Ο τουρισμός αναπτύσσεται ραγδαία στη Χαλκιδική αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Οι τουριστικές επιχειρήσεις πληθαίνουν και εξελίσσονται συνεχώς, αναζητώντας έμπειρο προσωπικό, κατατάσσοντας το επάγγελμα στα πιο δημοφιλή και κερδοφόρα. Οι απόφοιτοι του κλάδου συλλέγοντας τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τα μυστικά που απαιτούνται θα πάρουν τα… κλειδιά για να αποτελέσουν σημαντικά γρανάζια των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας. Ο δείκτης της ζήτησης αυξάνεται εντυπωσιακά και τα τουριστικά επαγγέλματα προσφέρουν ευκαιρίες καριέρας. Οι απόφοιτοι του τμήματος θα αποτελέσουν σημαντικά στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων.

Ανάλυση προγράμματοςImage[/cs_content_seo]