Επιδοτούμενα προγράμματα

Image

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ


Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.520€

Ανάλυση προγράμματος

Image

Πρόγραμμα Voucher για επιστήμονες


Παρέχεται επίδομα κατάρτισης ύψους 600€ στους επιστήμονες, επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, για τον εμπλουτισμό γνώσεων και την αναβάθμιση δεξιοτήτων. Γενικότερα, μπορούν να συμμετέχουν επιστήμονες των 6 κλάδων.

Ανάλυση προγράμματος