Επιδοτούμενα προγράμματα


Image

Πρόγραμμα Voucher για επιστήμονες


Παρέχεται επίδομα κατάρτισης ύψους 600€ στους επιστήμονες, επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, για τον εμπλουτισμό γνώσεων και την αναβάθμιση δεξιοτήτων. Γενικότερα, μπορούν να συμμετέχουν επιστήμονες των 6 κλάδων.


Ανάλυση προγράμματος