Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

Image

Σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)


Το Millennium Education Centre ως το μόνο Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο ( Κ.Δ.Β.Μ.2 ) του Ν. Χαλκιδικής, οργανώνει και υλοποιεί Σεμινάρια Υποχρεωτικής Κατάρτισης, υπό την αιγίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007, όλοι οι ιδιοκτήτες και υπάλληλοι Τουριστικών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, καθώς και όλοι όσοι εμπλέκονται με άμεσο ή έμμεσο χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ακολουθούν μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, μετακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν Πιστοποιημένο Σεμινάριο Κατάρτισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Τα σεμινάρια κατάρτισης, αποσκοπούν στην διασφάλιση της ποιότητας, στην παραγωγή και διανομή ασφαλών προϊόντων, στην προστασία του καταναλωτή, καθώς και στην κάλυψη θέσεων εργασίας από πιστοποιημένο προσωπικό.

Θεματικές ενότητες εκπαιδευτικού προγράμματος


  • Διεξαγωγή σεμιναρίων κατά τόπους
  • Συνεργασία με τοπικούς φορείς
  • Προετοιμασία επιχειρήσεων για την αποφυγή προστίμων
  • Απόκτηση πιστοποίησης ΕΦΕΤ
  • Διάρκειας εφ’όρου ζωής, για εργαζομένους και επαγγελματίες
  • Εξετάσεις ΕΦΕΤ στις εγκαταστάσεις μας