Τεχνικός ασφαλείας

Image

Σεμινάρια κατάρτισης τεχνικών ασφαλείας


Kατοχυρώστε την θέση σας τώρα, για τα νέα τμήματα που θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας και επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας για να ενημερωθείτε σε ποια κατηγορία ανήκετε. Το Millennium Education Centre, το πρώτο σε δυναμικότητα Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο (Κ.Δ.Β.Μ.2) του Ν. Χαλκιδικής, οργανώνει και υλοποιεί Σεμινάρια Υποχρεωτικής Κατάρτισης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας, αφορά όλους τους εργοδότες που απασχολούν εργαζομένους, καθώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο της επιχείρησης.

Ο εργοδότης της κάθε επιχείρησης, έχει δυνατότητα παρακολούθησης του εξειδικευμένου προγράμματος, με βάση το βαθμό επικινδυνότητας του επαγγέλματος:

Διάρκεια σεμιναρίου


  • Α’ Κατηγορίας: 100 ώρες
  • Β’ Κατηγορίας: 35 ώρες
  • Γ’ Κατηγορίας: 10 ώρες

Ο Τεχνικός Ασφαλείας, καλείται να:


  • Προστατεύει και να ενημερώνει όλους τους εργαζομένους, μεριμνώντας για την τήρηση της υγιεινής και της ασφάλειας του προσωπικού
  • Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας
  • Αναφέρει στον εργοδότη τυχόν προβλήματα και κινδύνους που ελλοχεύουν στο εργασιακό περιβάλλον

Mε την εγγραφή σας, παρέχεται προσωρινός αριθμός πρωτοκόλλου τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.


Δηλώστε τα στοιχεία σας κάνοντας κλικ στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί. Η διεξαγωγή θα πραγματοποιηθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της σχολής Millennium Education Centre στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής.