Marketing Πωλήσεις

Image

Σκοπός του προγράμματος


Σκοπός του προγράμματος είναι να εξειδικεύσει τους μελλοντικούς Marketing Managers στη διαχείριση του συνόλου των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που κατευθύνουν τη ροή των αγαθών και των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, με σκοπό την ικανοποίησή τους, αλλά και την ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Εργαστήρια
 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
 • Media shops
 • Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση
 • Εταιρείες web design και e-commerce
 • Εταιρείες προμηθειών
 • Αλυσίδες καταστημάτων
 • Χρηματοοικονομικές εταιρίες
 • Εταιρίες δημοσίων σχέσεων & εκδηλώσεων
 • Εταιρίες έρευνας & ανάπτυξης
 • Συμβουλευτικές εταιρίες
 • Ξενοδοχειακές μονάδες

Περιεχόμενο σπουδών


 • Βασικές έννοιες και αρχές του marketing
 • Συμπεριφορά του καταναλωτή – Λήψη αγοραστικής απόφασης
 • Συμπεριφορά του καταναλωτή – τμηματοποίηση της αγοράς
 • Έρευνα Marketing
 • Σχέδιο Marketing
 • Προϊόν – έννοια και διακρίσεις
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και καινοτομία
 • Στρατηγικές προϊόντος
 • Βασικές αρχές επικοινωνίας – Δημόσιες σχέσεις – Είδη επικοινωνίας
 • Μορφές επιχειρηματικής επικοινωνίας
 • Επιτυχημένη σύνταξη επαγγελματικών κειμένων
 • Αποτελεσματική τηλεφωνική συμπεριφορά
 • Social media & ηλεκτρονικές κοινότητες
 • Η χρήση των Social media για επιχειρηματική δράση
 • Η έννοια της αξίας στο marketing value based marketing
 • Νέες μορφές marketing – relationship marketing
 • Εφαρμόζοντας επιτυχώς CRM στρατηγικές
 • Μελέτη περιπτώσεων
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων και προσωπική αποτελεσματικότητα
 • Μίγμα Marketing και επιχειρηματική ανάπτυξη
 • Πωλήσεις – προώθηση – κανάλια διανομής-τιμολόγηση –έλεγχος
 • Διεθνές marketing και διεθνής στρατηγική

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Παροχή ποιοτικών προϊόντων κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων δωρεάν, καθώς και συγγραμμάτων σε μορφή σημειώσεων που έχει επιμεληθεί η υπεύθυνη του τομέα Marketing- Πωλήσεων
 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Συμβουλές & κατευθύνσεις ως προς την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Συμμετοχή στην Ημέρα καριέρας
 • Δωρεάν σεμινάρια προώθησης στην απασχόληση, σύνταξη βιογραφικού, τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 • Δωρεάν εκμάθηση Αγγλικής ή Ρώσικης ωρολογίας
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Image

Το CSCSCS δημιουργήθηκε από την ACTA, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών και της επικοινωνίας με σκοπό να πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τον κάνουν επαγγελματία στο χώρο.
Το CSCSCS απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στον εν λόγω κλάδο, καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη επιτυχή λειτουργία του τμήματος πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και επικοινωνίας.

Επιπλέον, με το πρόγραμμα αυτό έμπειροι εργαζόμενοι του κάδου μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο χώρο, αυξάνοντας τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της καριέρας τους. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Διάρκεια προγράμματος


 • Δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστοποίηση ACTA


 • Πιστοποιημένος Ειδικός Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών και Επικοινωνίας (CSCSCS)

Καθηγητές τμήματος


 • Ζερβάκη Δήμητρα
 • Τσιφτσόγλου Αλέξανδρος

Εγγραφές


Ολο τον χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

Δικαιολογητικά


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό)
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία

Προϋποθέσεις


 • Δεν απαιτείται απολυτήριο
 • Ηλικία άνω των 16 ετών
 • Να σας αρέσει το αντικείμενο
 • Απαραίτητη η κατανόηση της αγγλικής γλώσσας