Τεχνικές πωλήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Image

Marketing – Τεχνικές Πωλήσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


Σκοπός του προγράμματος «Marketing και Τεχνικές Πωλήσεων» είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να εξοικειωθούν με: ` τις βασικές τεχνικές του μάρκετινγκ, ` τα στάδια της έρευνας αγοράς, την χρησιμότητά της, καθώς και τον ορθό προγραμματισμό της συγκεκριμένης διαδικασίας, ` την εφαρμογή και υλοποίηση ενός σχεδίου Μάρκετινγκ, ` την μεθοδολογία εισαγωγής ενός προϊόντος σε μια τοπική ή ξένη αγορά, ` τις σύγχρονες μεθόδους του e-μάρκετινγκ, ` τις αποτελεσματικές τεχνικές προώθησης και πώλησης προϊόντων, ` τις λειτουργίες και τις στρατηγικές διαχείρισης των πωλήσεων, ` τα επιμέρους στάδια της πώλησης και τη σημασία του ρόλου του πωλητή σε καθένα από αυτά.

Θεματικές ενότητες εκπαιδευτικού προγράμματος


 • Βασικές αρχές marketing
 • Συμπεριφορά του πελάτη – Λήψη αγοραστικής απόφασης
 • Συμπεριφορά του πελάτη- Τμηματοποίηση της αγοράς
 • Ερευνα marketing
 • Σχέδιο marketing
 • Προϊόν – Καινοτομία/Έννοια και διακρίσεις
 • Ηλεκτρονικό εμπόριοστην πράξη
 • Επιχειρηματικά μοντέλα (B2B, B2C)
 • Σχεδιασμός της διαδικασίας πώλησης
 • Στόχοι και δομή των πωλήσεων
 • Τιμή – ορισμός και σπουδαιότητα
 • Προβολή και διαφήμιση
 • Δημόσιες σχέσεις
 • Προσωπική πώληση
 • Προωθητικές ενέργειες
 • Μελέτη περίπτωσης (case studies)

Επιδότηση εκπαίδευσης


Η εκπαίδευση στους Η/Υ, διεξάγεται και με τη χρήση της επιδότησης προς επιμόρφωση εργατικού δυναμικού, Λ.Α.Ε.Κ. 0.24% & του Ο.Α.Ε.Δ.

  Image

  Πιστοποίηση ACTA


  Με το πέρας της εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει τις γνώσεις του μέσω της ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)