Οροφοκομία

Image

Σκοπός του προγράμματος


Στο χώρο της οροφοκομίας, το κυρίαρχο στοιχείο που θα κάνει κάποιον να ξεχωρίσει, είναι οι γνώσεις και οι ικανότητες του σε συνδυασμό με την άψογη επικοινωνία με τους πελάτες, την κατανόηση αυτών αλλά και την ευχάριστη προσωπικότητα. Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ένα δυνατό χαρτί που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας και παράλληλα θα θέσει τις βάσεις για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Εργαστήρια
 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες

Περιεχόμενο σπουδών


 • Ποιος ο ρόλος της οροφοκομίας
 • Καθαριότητα δωματίου
 • Είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο του πελάτη
 • Ενδυμασία και εμφάνιση προσωπικού
 • Εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Έλεγχος ορόφων και κοινόχρηστων χώρων.
 • Συμπεριφορά προσωπικού προς τους πελάτες
 • Οργάνωση καθαριότητας
 • Μέτρα προστασίας και ασφάλειας υγιεινής
 • Σωστή χρήση χημικών και απορρυπαντικών προϊόντων

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Παροχή ποιοτικών προϊόντων κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων δωρεάν, καθώς και συγγραμμάτων σε μορφή σημειώσεων που έχει επιμεληθεί η υπεύθυνη του τομέα Οροφοκομίας
 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε ξενοδοχειακές μονάδες
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Η πρακτική εξάσκηση(εργαστήριο) περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών.
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Image

Στο χώρο της οροφοκομίας, το κυρίαρχο στοιχείο που θα κάνει κάποιον να ξεχωρίσει, είναι οι γνώσεις και οι ικανότητές του σε συνδυασμό με την άψογη επικοινωνία με τους πελάτες, την κατανόηση αυτών αλλά και την ευχάριστη προσωπικότητα.
Η ACTA, κατανοώντας πλήρως τη σημασία της πιστοποιημένης γνώσης στη σύγχρονη αγορά εργασίας, δημιούργησε την πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα, πιστοποίηση “Certified Professional Housekeeper” (CPH).
Το CPH απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους στον τομέα της οροφοκομίας, επιθυμώντας να εργαστούν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε τόπους θερινών ή χειμερινών διακοπών.
Επίσης απευθύνεται και και σε έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται ταυτόχρονα σε προφορική και πρακτική εξέταση. Στην πρακτική εξέταση ο υποψήφιος αξιολογείται στην εφαρμογή 1 σεναρίου που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του στην εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, ανάλογης του αντικειμένου της πιστοποίησης. Στην προφορική εξέταση ο υποψήφιος αξιολογείται σε 5 ερωτήσεις ανάλογες του αντικειμένου της πιστοποίησης. Συνολική διάρκεια πρακτικής και προφορικής εξέτασης 15 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.

“Η φιλοξενία είναι ό,τι πιο ιερό διδάχτηκα στη ζωή μου”Γιάννης Μετζικώφ - Σκηνογράφος , Ενδυματολόγος και Ζωγράφος

Διάρκεια προγράμματος


 • 20 ώρες

Πιστοποίηση ACTA


 • Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Οροφοκόμος (CPH)

Καθηγητές τμήματος


 • Μαρίνου Αφροδίτη

Εγγραφές


Όλο το χρόνο.

 

Προϋποθέσεις


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία