Πολιτική Απορρήτου


 Το ΚΔΒΜ Millennium Education Centre θέλει να σας ενημερώσει ότι, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας και για σκοπούς άμεσα συναρτώμενους με το αντικείμενό του, ενδέχεται να επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα, τηρώντας την ελληνική νομοθεσία, που ισχύει, και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Συγκεκριμένα, το ΚΔΒΜ Millennium Education Centre υποβάλει σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, με διαφανή τρόπο, τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εσείς του έχετε γνωστοποιήσει, για να επικοινωνεί διακριτικά μαζί σας με τηλέφωνο, email, social media ή με εξατομικευμένες ενημερώσεις για θέματα που αφορούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, υποτροφίες, επιδοτήσεις διδάκτρων, διαγωνισμούς και λοιπές εκδηλώσεις του ΚΔΒΜ, για τη χρονική περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία της συναίνεσης.
 Σας καθιστούμε σαφές ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε, για λόγους δικής σας διασφάλισης, η τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης σας να γίνει με email στο info@millennium.edu.gr.
 Θεωρούμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε ότι στα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβάνεται η διαφανής ενημέρωση, το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.
 Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το ΚΔΒΜ Millennium Education Centre, με την πείρα και την ευθύνη όλων αυτών των ετών , έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα έτσι ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι απόλυτα ασφαλή και να τηρούνται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 Στόχος μας είναι να είστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας και να παραμένουμε κοντά σας, στο μέτρο που εσείς το επιθυμείτε.