Ρουμανία: Στα 4,2 εκατ. στρέμματα η γη που ανήκει σε πολίτες τρίτων χωρών

admin Αγροτικά Νέα

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο δημοσίευσε το υπουργείο Γεωργίας της Ρουμανίας, ανακοινώνοντας την αγροτική γη που έχουν αγοράσει πολίτες τρίτων χωρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η γη που ανήκει σε μη Ρουμάνους ιδιοκτήτες φτάνει τα 4,2 εκατ. στρέμματα, γεγονός που μεταφράζεται σε 5% επί της συνολικής αγροτικής γης της χώρας που φτάνει τα 95 εκατομμύρια στρέμματα.

Σε παλαιότερη έρευνα (2015), που είχε διεξαγάγει το Transnational Institute (TNI), εκτιμάται ότι το 20% – 30% της αρόσιμης έκτασης στη Ρουμανία ανήκει σε κατοίκους της ΕΕ, ενώ σε μη υπηκόους της ΕΕ ανήκει μόλις το 10%. Ωστόσο, οι ερευνητές σημείωναν ότι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία. Πάντως, τα ανωτέρω απέχουν μακράν από τους ισχυρισμούς που έχει εκφράσει μερίδα της κοινής γνώμης της χώρας ότι από το 2007 που η Ρουμανία εντάχθηκε στην ΕΕ συντελείται «συστηματική υφαρπαγή» ρουμανικής αγροτικής γης από ξένους.

Σημαντικό κίνητρο που προσελκύει αγοραστές εκτός Ρουμανίας είναι οι χαμηλές τιμές αγοράς γης, καθώς η μέση τιμή αγοράς γης έχει υπολογιστεί στα 19,58 ευρώ/στρέμμα (Eurostat). Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, η γεωργία απασχολεί το 10% των εργαζομένων στη Ρουμανία, στοιχείο που βρίσκεται εξίσου ψηλά και στην ελληνική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ρουμανία είναι «πρωταθλήτρια» σε απασχόληση αγροτών με 3,37 εκατ. αγρότες να απασχολούνται ως γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

Σημαντικό κοινό πρόβλημα Ρουμανίας και Ελλάδας είναι ότι το 92% των εκμεταλλεύσεων είναι μικροί κλήροι, κάτω των 50 στρεμμάτων.

Πηγή: ypaithros.gr