Σχεδιασμός εξαγωγικών δράσεων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

Image

Σκοπός του προγράμματος


Το εργαστήριο αποτελεί μία εισαγωγική προσέγγιση ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα ανάπτυξης/επέκτασης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων με εξαγωγική κατεύθυνση οι οποίες να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των αγορών του εξωτερικού.
Η μεταφορά της γνώσης γίνεται μέσα από διαδραστικές ασκήσεις και παρουσιάσεις μελετών περίπτωσης επιτρέποντας έτσι στους συμμετέχοντες να αποκομίσουν πραγματικά βιωματική γνώση την οποία θα μπορούν να την εφαρμόσουν στην πράξη.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το εργαστήριο είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν ήδη μία Αγροδιατροφική Επιχείρηση που εξάγει ήδη προϊόντα στο εξωτερικό ή/και θέλει να εξάγει αλλά και εκείνοι που σκέφτονται να αναπτύξουν μία αγροδιατροφική επιχείρηση με εξαγωγική κατεύθυνση.
Είναι ανοικτό σε παραγωγούς/αγρότες και μεταποιητές αγροδιατροφικών προϊόντων, σε ομάδες παραγωγών, σε ανθρώπους που σκέφτονται να επενδύσουν στον Αγροδιατροφικό Τομέα και να εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, σε ιδιώτες ή νέους αγρότες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή/και να επεκτείνουν τις εξαγωγικές δραστηριότητες αγροδιατροφικών προϊόντων, σε στελέχη εταιρειών του Αγροδιατροφικού Τομέα, σε μέλη ομάδων start-up εταιρειών που σχετίζονται με τον Αγροδιατροφικό Τομέα, σε γεωπόνους και φοιτητές γεωπονικών σχολών.

Θεματολογία


 • Παγκόσμιες τάσεις στην αγορά του αγροδιατροφικού τομέα
 • Entrepreneurship/Start-up, Μοντέλο Επιχείρησης με βάση το «Γιατί-Πώς-Τι», εφαρμογή των αρχών του Project Management
 • Εκτέλεση βασικών βημάτων ανάπτυξης και διαχείρισης μιας αγροδιατροφικής επιχείρησης με εξαγωγική κατεύθυνση (PESTEL-SWOT Analysis-Έρευνα Αγοράς)
 • Έρευνα Ξένων Αγορών
 • Εξαγωγικό Βranding και Marketing των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα
 • Εξαγωγικό Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • Αξιολόγηση εξαγωγικής ικανότητας μιας αγροδιατροφικής επιχείρησης
 • Απαραίτητα σύγχρονα επικοινωνιακά επιχειρησιακά εργαλεία (Internet Site, Social Media κ.ά.) για την αποτελεσματική παρουσία των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό
 • Διατήρηση Πελατών Εξωτερικού

Πληροφορίες προγράμματος


 • Σεμινάριο
 • 6 ώρες
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Βεβαίωσης παρακολούθησης

Με την συμμετοχή στο σεμινάριο ο ενδιαφερόμενος θα λάβει:

 • Φάκελο για την αποθήκευση των σημειώσεων
 • Έντυπο σημειώσεων με την διδακτική ύλη
 • Έντυπο δραστηριοτήτων και ασκήσεων

Εγγραφές


Όλο το χρόνο.


Δικαιολογητικά


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ

  Κόστος


  Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης.

  Καθηγητές τμήματος


  Δήμητρα Ε. Ζερβάκη, EMBA, PMP, TTT

   Ο Αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις αλλά και καλείται να αξιοποιήσει και τις προοπτικές που αδιαμφισβήτητα υφίστανται. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται η ύπαρξη ενός καλά σχεδιασμένου συστήματος το οποίο θα είναι διαμορφωμένο με μία προσέγγιση βασισμένη στην κοινή λογική αλλά και στο στρατηγικό σχεδιασμό σε αντίθεση μ’ αυτό που γινόταν μέχρι τώρα και το οποίο ήταν στοχευμένο μόνο στην αξία και το κέρδος. Οι Αγροδιατροφικές Επιχειρήσεις που θέλουν να εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό θα πρέπει να μεταλλαχθούν. Θα πρέπει να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν μεθόδους και καλές πρακτικές άλλων βιομηχανιών/τομέων οι οποίες θα τις επιτρέψουν να προσεγγίσουν τις ξένες αγορές, να εγκατασταθούν σε αυτές με τελικό στόχο να γίνουν τα προϊόντα τους αποδεκτά από τους τελικούς καταναλωτές.

   Image

   Δήμητρα Ε. Ζερβάκη, EMBA, PMP, TTT


   Η Δήμητρα, λειτουργώντας ως General Manager & Business Coach, συμβουλεύει, εκπαιδεύει και μανατζάρει brands ώστε να βρουν το δικό τους Vantage Angle, τη δική τους ιδανική οπτική γωνία δράσης. Να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία, να επανενωθούν με τη Φύση και μέσω του Integration να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό Business & Personal Modus Operandi! Είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας (ΑΠΘ), μεταπτυχιακού διπλώματος Executive Master of Business Administration-ΕΜΒΑ, πιστοποίησης στη Διαχείριση Έργων (Project Manager Professional-PMP) και πιστοποίησης ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών (Train the Trainers). Διαθέτει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων, στην οργάνωση και στρατηγική ανάπτυξη επιχειρήσεων/οργανισμών, στην εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων/έργων, στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών-προϊόντων-υπηρεσιών, στην έρευνα αγοράς, στο branding, στην προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών, στην παρουσίαση ιδεών (Idea Pitching), στη διοίκηση τμήματος πολυμεσικών εφαρμογών, στην εφαρμοσμένη γεωπονική έρευνα, στην ανάπτυξη και διαχείριση νέων εναλλακτικών καλλιεργειών, στην προστασία και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, και στην ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων και blogs. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Website: http://dimitrazervaki.com & στο σύνδεσμο Linkedin