Συχνές Ερωτήσεις

 

Άλλες Ερωτήσεις


Αίτηση για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορείτε να κάνετε απευθείας μέσω της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ωστόσο, για να ρυθμιστεί ο τρόπος πληρωμής, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στον χώρο μας.

Η Αίτηση για τις Σπουδές σας, συμπληρώνεται παρουσία του Υπευθύνου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και του ενδιαφερόμενου, αφού διαβαστούν προσεχτικά όλες οι παροχές, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αμφότερων, τότε υπογράφεται η αίτηση και υποβάλλεται.

Για τυχόν υποστήριξη ή οποιαδήποτε απορία κατά την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία (τηλ. 23730 22192 και 23730 26 739, Αγίου Γεωργίου 14 , Νεα Μουδανια,Χαλκιδικη) αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς.