Τεστ ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

0
Ημέρες
1
Ώρες
0
Λεπτά
00
Δευτερόλεπτα

Ερώτηση 1 από 40

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του τεστ απαιτείται η σωστή απάντηση τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεων.

To Millennium Education Centre και το Agro Academy σου δίνουν τη δυνατότητα να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων. Μπες στο ''Test'' γνώσεων και δες τις επιδόσεις σου στη χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων. Είσαι έτοιμος για τις εξετάσεις ανανέωσης, μόλις ολοκληρωθεί η 5ετια του πιστοποιητικού σου;

Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος φοράω ανθεκτικά γάντια νιτριλίου;
Οι κίνδυνοι για τους περαστικούς και επισκέπτες, κατά την διάρκεια εφαρμογής γεωργικού φαρμάκου, είναι μεγαλύτεροι όταν:
“Με σκοπό να καταπολεμήσω δεδομένο επιβλαβές έντομο μπορώ να χρησιμοποιήσω 3 εντομοκτόνα Ένα με σήμανση νεκροκεφαλή, ένα με σήμανση χιαστί σταυρό και ένα χωρίς σήμανση. Ποιο και γιατί επιλέγω να χρησιμοποιήσω;”
Για να προστατέψω ένα ωφέλιμο έντομο στο χωράφι μου…
Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων είναι:
Μία βιολογική μέθοδος καταπολέμησης εφαρμόζεται
Ψεκάζω μόνο όταν ο άνεμος:
Τα γεωργικά φάρμακα αποθηκεύονται…
Η τελευταία επέμβαση ενός γεωργικού φαρμάκου πριν τη συγκομιδή είναι 7 ημέρες. Αυτό σημαίνει:
Οι παραγωγοί διατηρούν αρχεία για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων
Πότε φοράμε τα μέσα προστασίας;
Η διάθεση στην αγορά φρούτων και λαχανικών που έχουν ψεκαστεί με γεωργικά φάρμακα:
Αν πρέπει να διαλέξω μεταξύ ενός εντομοκτόνου που μπορεί να καταπολεμήσει πολλά έντομα κι ενός ειδικού για το έντομο που προσβάλλει την καλλιέργειά μου, επιλέγω
Η απόρριψη των κενών συσκευασίας σε αρδευτικά κανάλια
Ένα γεωργικό φάρμακο με ξενόγλωσση ετικέτα:
Η αντλία ψεκασμού :
Τα γεωργικά φάρμακα που πουλιούνται σε συσκευασίες χωρίς ετικέτα και οδηγίες χρήσης:
Τα γάντια που χρησιμοποιούνται σε ψεκασμούς γεωργικών φαρμάκων πρέπει να είναι:
Με τη ρύθμιση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (βαθμονόμηση) επιτυγχάνουμε:
Η τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων
Αναγκαίο είναι το πλύσιμο για:
Διαβάζουμε τις οδηγίες της ετικέτας του γεωργικού φαρμάκου …
Σε περίπτωση που κάποιος εισπνεύσει γεωργικό φάρμακο…
Από ποιον παίρνουμε πληροφορίες για το αν χρειάζεται και ποιο γεωργικό φάρμακο θα χρησιμοποιήσουμε;
Κατά την εφαρμογή εκλεκτικών (καταπολεμούν συγκεκριμένα ζιζάνια και δεν βλάπτουν την καλλιέργεια) ζιζανιοκτόνων προσέχουμε ιδιαίτερα
Εάν η καλλιέργεια που θα ψεκάσουμε γειτνιάζει με άλλη καλλιέργεια που είναι κοντά στο στάδιο της συγκομιδής λαμβάνουμε υπόψη μας τον άνεμο και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε:
Δεν υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης διερχόμενων ζώων, εφόσον
Χρησιμοποιώντας τις έγχρωμες κολλητικές παγίδες (κίτρινες ή μπλε παγίδες):
Η οξαλίδα (ζιζάνιο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Οι ανθεκτικές ποικιλίες φυτών, πρέπει να προτιμούνται:
Με σκοπό την αποφυγή μολύνσεων του ξύλου μετά το κλάδεμα των δένδρων…
Ο κίνδυνος έκπλυσης (ξεπλύματος) των γεωργικών φαρμάκων προς τα υπόγεια νερά, είναι μεγάλος:
Ανθεκτικότητα εντόμων σε ένα εντομοκτόνο σημαίνει ότι:
Τα γεωργικά φάρμακα που ενσωματώνονται στο έδαφος:
Η καταγραφή της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων
Από μπουκάλι των 250 κυβικών εκατοστών ενός εντομοκτόνου, χρησιμοποιώ τα 200 κυβικά εκατοστά, που είναι η μέγιστη προβλεπόμενη δόση σύμφωνα με την ετικέτα, Τα υπόλοιπα 50 κυβικά εκατοστά…
Η μετάδοση επιβλαβών (φυτοπαθογόνων) οργανισμών από τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τον εξοπλισμό γίνεται όταν:
Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας;
Ποια από τις παρακάτω επιλογές αποτελεί τεχνική ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας;
Τα μέσα προστασίας, όπως γάντια και ρούχα (αν δεν είναι μίας χρήσεως) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή ενός γεωργικού φαρμάκου πρέπει να πλένονται
Το τεστ ολοκληρώθηκεΤελείωσε ο χρόνος