Τεχνολογικές αλλαγές και το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας

admin Αγροτικά Νέα

Πολλές προκλήσεις δείχνει να αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργική βιομηχανία, που προκύπτουν από την παγκόσμια κατάσταση. Πρόκειται κυρίως για την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και την κλιματική αλλαγή.
Τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, επίσης, είναι ο τρόπος παραγωγής μιας καλύτερης ποιότητας τροφίμων σε μια ολοένα και μικρότερη περιοχή και για έναν αυξανόμενο πληθυσμό, διατηρώντας παράλληλα τα περιβαλλοντικά πρότυπα και εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αποδοχές για τους αγρότες.

Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι εφικτό χωρίς την εισαγωγή καινοτομιών όχι μόνο σε θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία, αλλά και για κοινωνικές λύσεις. Αυτό δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για τους νομοθέτες της ΕΕ και συνδέεται στενά με τις συνεχιζόμενες εργασίες για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2021-2027.

Πηγή: ypaithros.gr