V.I.P. Security

Image

Σκοπός του προγράμματος


Με την εγκληματικότητα να αυξάνεται επικίνδυνα, όλο και περισσότερες εταιρίες εστιάζουν στον τομέα της ασφάλειας. Εάν πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να εργαστείτε ως εξειδικευμένο στέλεχος ασφάλειας ,δεν χρειάζεται να περιμένετε άλλο.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Εργαστήρια
 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Προστασία πολιτικών και διάσημων προσώπων
 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ)
 • Εμπορικά κέντρα και καταστήματα
 • Προστασία ιδιωτών
 • Αεροδρόμια και λιμένες
 • Ιδιωτικούς οργανισμούς ως στέλεχος ασφαλείας (τράπεζες, ΠΑΕ, αθλητικές εγκαταστάσεις, μετρό)
 • Δημόσιους οργανισμούς (υπουργεία, νοσοκομεία)
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση

Περιεχόμενο σπουδών


 • Εισαγωγή στις Σ.Ο.Α
 • Νομοθεσία
 • Ενδεδειγμένες ενέργειες προσωπικού
 • Απειλές & προστασία επίσημου προσώπου
 • Ομάδα προστασίας V.I.P. φυσικών προσώπων
 • Πεζοί
 • Εποχούμενοι σχηματισμοί
 • Πρώτες βοήθειες σε επίσημα πρόσωπα
 • Ύποπτα άτομα, οχήματα
 • Συνεργασία με τις αρχές

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συμμετοχή στην Ημέρα καριέρας
 • Δωρεάν εκμάθηση Αγγλικής ή Ρώσικης ωρολογίας με έμφαση στον τουρισμό
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Image

Σκοπός του προγράμματος πιστοποίησης είναι η κάλυψη αναγκών στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας για προστασία φυσικών προσώπων μέσα από ειδικευμένες γνώσεις και βιωματικές ασκήσεις προσομοίωσης προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τα απαιτούμενα προσόντα για την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας. Οι πιστοποιημένοι θα είναι σε θέση να αναλάβουν ρόλους σε πρόσωπα V.I.P. και να παρέχουν σε αυτά την προστασία όπως αυτή νοείται στις σύγχρονες σχολές του εξωτερικού προσαρμοσμένη όμως στην Ελληνική πραγματικότητα και συμβατή με την Ελληνική νομοθεσία. Επιτυγχάνεται το άρτιο γνωστικό υπόβαθρο του πιστοποιημένου σε βασικές αρχές σωματοφυλακής.

Ο υποψήφιος στη γραπτή εξέταση καλείται να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 6 ερωτήσεις ανάπτυξης. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%. Ο υποψήφιος στην προφορική καλείται να απαντήσει σε 3 ερωτήσεις. Διάρκεια εξέτασης 10 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Διάρκεια προγράμματος


 • 35 ώρες

Πιστοποίηση ACTA


 • Πιστοποιημένος Υπάλληλος Security για V.I.P (CVIPSA)

Εγγραφές


Όλο το χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

Δικαιολογητικά


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία