Web Designer

Image

Σκοπός του προγράμματος


Στη σημερινή εποχή, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει προσδώσει απεριόριστες δυνατότητες στο χώρο του διαδικτύου και συγκεκριμένα στο σχεδιασμό ιστοσελίδων. Ο ρόλος του σχεδιαστή ιστοσελίδων είναι η ανάπτυξη web sites, που συνδυάζουν άψογα την τεχνολογική εξέλιξη και την πληροφορία, επικοινωνώντας σωστά με το κοινό, αλλά και πετυχαίνοντας διαδραστική σχέση μαζί του. Οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται όλες τις τεχνικές σχεδιασμού ιστοσελίδας, όπως σχεδίαση και διάταξη του περιεχομένου ενός web site, χρωματικούς συνδυασμούς, δημιουργία γραφικών, προσθήκη εικόνων-videos, flash animations κ.ά.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Εργαστήρια
 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Δημιουργικά γραφεία
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Site περιεχομένου (πληροφοριακά) και sites εμπορικά (πωλήσεων)
 • Εταιρίες σχεδίασης & ανάπτυξης ιστοσελίδων
 • Sites επικοινωνιακά (αλληλεπίδρασης με τους χρήστες)
 • Ελεύθερος επαγγελματίας με δυνατότητα δημιουργίας δικής του επιχείρησης

Περιεχόμενο σπουδών


 • Έννοιες Internet – Web – HTML
 • Δημιουργία τοποθεσίας ιστού και ιστοσελίδας
 • Συνδέσεις
 • Λίστες και επικεφαλίδες
 • Photoshop
 • Illustrator
 • Flash
 • Πλαίσια
 • Εργασία με γραφικά
 • Δημιουργία πινάκων
 • Αλληλεπιδραστικές σελίδες
 • Συνδέσεις με βάσεις δεδομένων
 • Δημοσίευση της τοποθεσίας σας

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Συγγράμματα σε μορφή σημειώσεων που έχει επιμεληθεί η υπεύθυνη του τομέα Web designer
 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε κέντρα SPA, Ινστιτούτα αισθητικής, εταιρίες καλλυντικών. Συμβουλές & κατευθύνσεις ως προς την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Συμμετοχή στην Ημέρα καριέρας
 • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Image

Η πιστοποίηση CWD αποτελεί το καταλληλότερο αποδεικτικό των γνώσεων σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης προσωπικής ή επαγγελματικής ιστοσελίδας. Το internet πλέον είναι απαραίτητο εργαλείο σε όλες τις επιχειρήσεις ενώ οι άνθρωποι που έχουν τις πιστοποιημένες γνώσεις για αυτό αποτελούν το καταλληλότερο ανθρώπινο δυναμικό για κάθε εταιρία.

Εφαρμογές που υποστηρίζονται: MS Frontpage, Adobe Dreamweaver, Notepad. Ο υποψήφιος καλείται να λύσει 20 ασκήσεις. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Διάρκεια προγράμματος


 • 50 ώρες

Πιστοποίηση ACTA


 • Πιστοποιημένος Ειδικός Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Ιστοσελίδων (CWD)

Καθηγητές τμήματος


 • Δρ. Σαρηγιαννίδης Αντώνης

Εγγραφές


 • Όλο το χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

Δικαιολογητικά


 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • ΑΦΜ
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία

Προϋποθέσεις


 • Δεν απαιτείται απολυτήριο
 • Να σας αρέσει το αντικείμενο
 • Ηλικία άνω των 16 ετών