Προγραμματισμός – Ανάπτυξη Ιστοσελίδων

Image

Σκοπός του προγράμματος


Απέκτησε τις δεξιότητες του προγραμματισμού. Οι υποστηρικτές της πληροφορικής εξελίσσονται και αναπτύσσουν τις γνώσεις για την εύρεση εργασίας. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης όλων των μυστικών, μέσα ένα ολοκληρωμένο πακέτο των πιο σημαντικών και διαδομένων τεχνολογιών προγραμματισμού, ανάπτυξης ιστοσελίδων και web εφαρμογών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που ικανοποιούν την αγορά εργασίας σε επίπεδο ανάπτυξης web εφαρμογών, προγραμματισμού Java αλλά και των βασικών τεχνολογιών σχεδίασης και ανάπτυξης ιστοσελίδων που είναι η HTML5, CSS3, JavaScript και Joomla.

Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Εξειδικευμένα λογισμικά για το σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση εφαρμογών
 • Εξειδικευμένοι μεταγλωττιστές που χρησιμοποιούνται στη αγορά εργασίας για το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και εφαρμογή σε πραγματικές ιστοσελίδες
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Σενάρια και μεθοδολογία παραμετροποίησης και επίλυσης προβλημάτων

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων


 • Eταιρίες, επιχειρήσεις, μαγαζιά σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Eμπορικές ιστοσελίδες (e-shop)
 • Eταιρίες ανάπτυξης λογισμικού
 • Eταιρίες φιλοξενίας ιστοσελίδων
 • Ελεύθερος επαγγελματίας σαν προγραμματιστής και σχεδιαστής ιστοσελίδων

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε δύο ενότητες:


Ενότητα 1:

Οι σπουδαστές θα εμπλακούν στην απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με την αλγοριθμική ανάλυση και τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Επίσης, θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις της πιο διαδεδομένης γλώσσας προγραμματισμού αλλά και της πιο περιζήτητης στην αγορά εργασίας που είναι η Java.


Ενότητα 2:

Με δεδομένο ότι πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι θέσεις εργασίες σχετικά με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών αναμένεται να αυξηθούν κατά 27% μέχρι το 2024, η συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει θέματα σχετικά με την σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία, υποστήριξη και συντήρηση επαγγελματικών και δυναμικών ιστοσελίδων με τη χρήση των HTML5, CSS3, JavaScript αλλά και συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS) όπως το Joomla.


Περιεχόμενο σπουδών


 • Ενότητα 1η:
 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό
 • Σχεδίαση και βελτιστοποίηση αλγορίθμων
 • Μεταβλητές και λογικοί τελεστές
 • Διαδικασίες επανάληψης και επιλογής
 • Εισαγωγή στις κλάσεις και στα αντικείμενα
 • Δημιουργία και διαχείριση μεθόδων
 • Κληρονομικότητα
 • Πολυμορφισμός
 • Γραφικά στοιχεία
 • Διαχείριση εξαιρέσεων
 • Ενότητα 2η:
 • Σχεδίαση με HTML5
 • Οργάνωση πληροφοριών με λίστες
 • Εργασία με συνδέσεις
 • Μορφοποίηση κειμένου με HTML και CSS
 • Απόδοση στυλ με CSS
 • Χρήση εικόνων
 • Σχεδίαση φορμών
 • Επεξεργασία και εισαγωγή πολυμέσων
 • Προηγμένο CSS: διάταξη σελίδας
 • Εισαγωγή στην JavaScript
 • Τρόποι ενσωμάτωσης κώδικα JavaScript
 • Μεταβλητές, τελεστές δομές ελέγχου και επανάληψης
 • Αντικείμενα JavaScript
 • Εργασία με πλαίσια και συνδεδεμένα παράθυρα
 • Χειριστές γεγονότων
 • Χρήση βιβλιοθηκών jQuery

Δυνατά σημεία ειδικότητας


 • Άμεση σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
 • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
 • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε εταιρίες και επιχειρήσεις. Συμβουλές & κατευθύνσεις ως προς την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος
 • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
 • Η πρακτική εξάσκηση (εργαστήριο) περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών
 • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
 • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
 • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
 • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
 • Προετοιμασία για την απόκτηση πιστοποιήσεων επαγγελματικής κατάρτισης από το φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού ACTA, που είναι Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  Image

  Πιστοποιημένος Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού και Εφαρμογών με Java, Certified Java Programmer (CJP). Η συγκεκριμένη πιστοποίηση πιστοποιεί τις γνώσεις σε ανώτερο επίπεδο στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό σε Java και να αποκτήσουν πιστοποίηση. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 7 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 5 ασκήσεις. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

  Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους σπουδαστές που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στο χώρο του ΙΤ για τις πιστοποιήσεις επαγγελματικής κατάρτισης από το φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού ACTA, που είναι Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Image

  Πιστοποιημένος Ειδικός Ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών με τη Γλώσσα Προγραμματισμού JavaScript, Certified Professional JavaScript Developer (CPJSD). Η συγκεκριμένη πιστοποίηση πιστοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοσελίδων με τις τεχνολογίες HTML5, CSS3 και JavaScript. Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 7 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 5 ασκήσεις. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

  Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους σπουδαστές που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στο χώρο του ΙΤ για τις πιστοποιήσεις επαγγελματικής κατάρτισης από το φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού ACTA, που είναι Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Διάρκεια προγράμματος


  • Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 250 ώρες (7 – 8μήνες),

  Πιστοποίηση ACTA


  • Πιστοποιημένος Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού και Εφαρμογών με Java, Certified Java Programmer (CJP)
  • Πιστοποιημένος Ειδικός Ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών με τη Γλώσσα Προγραμματισμού JavaScript, Certified Professional JavaScript Developer (CPJSD)

  Καθηγητές τμήματος


  Δρ. Σαρηγιαννίδης Αντώνης
  Κάλφας Θοδωρής

  Εγγραφές


  Όλο το χρόνο, έναρξη τμημάτων κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο.

  Δικαιολογητικά


  • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • ΑΦΜ
  • 1 έγχρωμη φωτογραφία

  Προϋποθέσεις


  • Δεν απαιτείται απολυτήριο
  • Ηλικία άνω των 16 ετών
  • Να σας αρέσει το αντικείμενο