Γαστρονομικός Τουρισμός & Marketing

Image

Σκοπός του προγράμματος


Ο Γαστρονομικός Τουρισμός αποτελεί ένα δημοφιλές τμήμα της τουριστικής βιομηχανίας καθώς οι γαστρονομικές εμπειρίες έχουν αρχίσει να έχουν κεντρικό και σημαντικό ρόλο στα ταξίδια που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πιστοποιημένοι θα είναι σε θέση να προσθέτουν αξία στις τουριστικές επιχειρήσεις ή/και τους φορείς με τους οποίους συνεργάζονται ή θα συνεργαστούν , γιατί θα μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ τουρισμού , εμπειρίας, γαστρονομίας οίνου και άλλων ποτών, πολιτισμού, παραδόσεων που αφορούν το φαγητό, διαφόρων τοπικών κοινοτήτων που έχουν παίξει ή/και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της γαστρονομικής κουλτούρας, αλλά και να ενοποιούν όλα τα προαναφερόμενα με τα σύγχρονα εργαλεία που παρέχει η επιστήμη του branding και του marketing.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και πρακτικές

Οι επιμέρους διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης τις οποίες εφαρμόζουμε στα προγράμματα ενηλίκων περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σχεδιασμός – Οργάνωση – Υλοποίηση


Image

Το περιεχόμενο του προγράμματος αναφέρεται και ως αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών και ακολουθεί τη διατύπωση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από μικρές ενότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες και τους ήδη διατυπωμένους στόχους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια των ενοτήτων. Επίσης, στο αναλυτικό περιεχόμενο διαχωρίζεται η θεωρητική εκπαίδευση από την πρακτική άσκηση, ενώ είναι διακριτή η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες στους υποψήφιους εκπαιδευομένους, προκειμένου αυτοί να έχουν την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση για το είδος του προγράμματος και των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν.


Στον τρόπο διδασκαλίας θα περιλαμβάνονται


 • Βιωματικές μέθοδοι
 • Παιχνίδια ρόλων
 • Μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές
 • Συζήτηση – Brain storming
 • Εκπαιδευτικές επιμορφωτικές επισκέψεις
 • Ημερίδες

Σε ποιους απευθύνεται


  Το CGTMP απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να ξεκινήσει μια καριέρα στο πεδίο του Γαστρονομικού Τουρισμού, διότι η θεματολογία του προγράμματος καλύπτει όλους τους τομείς που σχετίζονται τόσο με τον γαστρονομικό τουρισμό όσο και με ό,τι πιο σύγχρονο υφίσταται σήμερα στην επιστήμη του banding και του marketing, εφοδιάζοντας τον με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που υφίσταται στην τουριστική βιομηχανία.

  Περιεχόμενο σπουδών


  • Η βιομηχανία του Γαστρονομικού Τουρισμού
  • Οι Εμπλεκόμενοι στη Βιομηχανία του Γαστρονομικού Τουρισμού
  • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στη Βιομηχανία του Γαστρονομικού Τουρισμού
  • Το Γαστρονομικό Τουριστικό Προϊόν
  • Μπράντιγκ και Μάρκετινγκ για Ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού

   Δυνατά σημεία ειδικότητας


   • Συγγράμματα σε μορφή σημειώσεων που έχει επιμεληθεί η υπεύθυνη του σεμιναρίου.
   • Άρτια υλικοτεχνική υποδομή
   • Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσίας & επαγγελματικής καταξίωσης
   • Πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στους χώρους διδασκαλίας υποδειγματικά εξοπλισμένους
   • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω του τμήματος Συμβουλευτικής και εργασίας JOBCARRIER σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Συμβουλές & κατευθύνσεις ως προς την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος.
   • Οικονομικό πρόγραμμα σπουδών
   • Δυνατότητα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων και εξειδικεύσεων σχετικών του αντικειμένου, με σημαντικές εκπτώσεις
   • Ολιγομελή τμήματα ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ καθηγητών & σπουδαστών και η σύνδεση πράξης & θεωρίας
   • Πρωινά – Απογευματινά τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή
   • Συνεχή επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές και καθοδήγηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο επαγγελματικό ξεκίνημα των σπουδαστών
   • Συμμετοχή στην Ημέρα καριέρας
   • Δυνατότητα απόκτησης πιστοποίηση ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
   Image

   To σχήμα πιστοποίησης CGTMP απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να ξεκινήσει μια καριέρα στο πεδίο του Γαστρονομικού Τουρισμού, διότι η θεματολογία του προγράμματος καλύπτει όλους τους τομείς που σχετίζονται τόσο με τον γαστρονομικό τουρισμό όσο και με ό,τι πιο σύγχρονο υφίσταται σήμερα στην επιστήμη του banding και του marketing, εφοδιάζοντας τον με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που υφίσταται στην τουριστική βιομηχανία.
   Το CGTMP απευθύνεται και σε έμπειρους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον γαστρονομικό τουρισμό ή/και σε τομείς που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με αυτόν και σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία των εκδηλώσεων πάσης φύσεως όπως συνέδρια, ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους και την επαγγελματική τους εμπειρία, καθώς και να εξελιχθούν και να αναπτύξουν την καριέρα τους.

   Η πιστοποίηση CGTMP θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των κατόχων της στην αγορά εργασίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποδείξουν στη βιομηχανία του τουρισμού ότι κατέχουν τις απαραίτητες ήπιες και σκληρές δεξιότητες (soft & hard skills) που τους καθιστούν τους κατάλληλους συνεργάτες ή/και υπαλλήλους οργανισμών:

   • Επιχειρήσεων και άλλων φορέων που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τον γαστρονομικό τουρισμό.
   • Καινοτόμων γαστρονομικών υπηρεσιών και εμπειριών που απευθύνονται στην τοπική, περιφερειακή , εθνική αλλά και διεθνή αγορά.
   • Στην υλοποίηση έργων (projects) που σχετίζονται με τον γαστρονομικό τουρισμό.

   Το CGTMP πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:


   • Γνωρίζει τι σημαίνει γαστρονομικός τουρισμός, πώς αυτός συμβάλλει στην αειφορική ανάπτυξη ενός τόπου, ποιες είναι οι παγκόσμιες τάσεις στο πεδίο του γαστρονομικού τουρισμού και πώς σχετίζεται ο γαστρονομικός με τον πολιτιστικό τουρισμό
   • Αναγνωρίζει τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας του γαστρονομικού τουρισμού, τα προφίλ των γαστρονομικών τουριστών και το ρόλο του αγροδιατροφικού τομέα στο γαστρονομικό τουρισμό
   • Συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στη βιομηχανία του γαστρονομικού τουρισμού, γνωρίζοντας πώς να χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία και πώς να εφαρμόζει τις κατάλληλες στρατηγικές
   • Σχεδιάζει αειφορικά και αυθεντικά τουριστικά προϊόντα και ποιοτικές γαστρονομικές εμπειρίες
   • Δημιουργεί στρατηγικές και τακτικές μπράντιγκ και μάρκετινγκ βασισμένος στην πρόταση αξίας και στην ιστορία της μπράντας, με στόχο την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού με χρήση και τις σύγχρονης τεχνολογίας-ψηφιακό μάρκετινγκ

   Το CGTMP είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο παρέχει στο κάτοχό του τη δυνατότητα να:


   • Λειτουργεί σε οποιαδήποτε ομάδα σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και προώθησης γαστρονομικών υπηρεσιών και εμπειριών
   • Συμβάλλει αποφασιστικά στη χάραξη στρατηγικής φορέων του ιδιωτικού, του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το γαστρονομικό τουρισμό.
   • Συμβουλεύει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα του τουρισμού, αλλά και επιχειρήσεις και θέλουν να εντάξουν στις δράσεις τους υπηρεσίες γαστρονομικού τουρισμού
   • Κατανοεί θέματα που σχετίζονται με την πολιτική, την οικονομία, την αειφορία, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα στο πεδίο του γαστρονομικού τουρισμού και έτσι να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά στο επιχειρηματικό πεδίο.
   • Λειτουργήσει ως σύμβουλος επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας το μπράντιγκ (branding) και το μάρκετινγκ τουριστικών υπηρεσιών και εμπειριών για λογαριασμό φορέων/οργανισμών/επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία του τουρισμού ή σε βιομηχανίες που σχετίζονται με τον τουρισμό
   • Αναπτύξει τη δική του επιχειρηματική πρωτοβουλία στη βιομηχανία του τουρισμού και ειδικότερα του γαστρονομικού, επιτυχώς

   Διάρκεια προγράμματος


   • Σεμινάριο
   • 40 ώρες

   Πιστοποίηση ACTA


   • Πιστοποιημένος Ειδικός στο Γαστρονομικό Τουρισμό και στο Μάρκετινγκ – CGTMP

   Καθηγήτρια Σεμιναρίου


   Δήμητρα Ζερβάκη